Pytanie
Pani Kowalska wzięła w banku kredyt. Następnie udzieliła pożyczki Panu Nowakowi prowadzącemu działalność gospodarczą. W umowie pożyczki między Panią Kowalską a Panem Nowakiem jest zapis, że spłata tej pożyczki będzie spłacana bezpośrednio na numer kredytu Pani Kowalskiej, zgodnie z harmonogramem banku.
Czy u Pani Kowalskiej występuje przychód z tytułu odsetek od pożyczki, których nie otrzymuje?
Czy u Pana Nowaka w jego działalności będą kosztem uzyskania przychodu?