Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą w spółce cywilnej z mężem. W ramach tej działalności między innymi wynajmowaliśmy nieruchomości (nie było to podstawową działalnością spółki cywilnej). Obecnie nieruchomości te zostały z firmy wyprowadzone na cele prywatne i są wynajmowane w ramach prywatnego najmu opodatkowanego 8,5% stawką podatku. Nieruchomości tych jest kilka a kwoty z wynajmu są duże.
Czy urząd skarbowy może mi zarzucić, że to nie prywatny najem ale działalność gospodarcza?