Pytanie
Czy istnieje podstawa prawna, pozwalająca podatnikowi opodatkowanemu ryczałtem ewidencjonowanym zastosować w swojej działalności pewne ułatwienie przewidziane przez rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) – dalej r.p.k.p.r. o treści: "...z tym że przy prowadzeniu: 1) księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;..."