Pytanie
W istniejącym pasie drogowym jest jedynie "wyjeżdżony" teren, po którym odbywa się ruch. Gmina zamierza wybudować w tym miejscu drogę - z pełną infrastrukturą drogową i ewentualnie uzupełnieniem infrastruktury technicznej, bądź jej przebudową w zakresie wynikającym z rozwiązań drogowych i uzgodnień z zarządcami tej infrastruktury. Po sporządzeniu mapy do celów projektowych okazało się, że pas drogowy jest niewystarczający i należy go powiększyć. Powoduje to - oczywiście - konieczność realizacji zadania na podstawie tzw. specustawy drogowej. W wyniku decyzji zrid nastąpi więc: przebudowa infrastruktury, budowa elementów drogi (jezdnia, chodniki, zjazdy na posesje itp.) i powiększenie pasa drogowego.
Czy inwestycję można nazwać "budową drogi gminnej nr 000"?
Byłoby to zgodne z treścią art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane, z którego wynika, że pod pojęciem "budowa" mieści się również "rozbudowa" obiektu. Starostwo powiatowe kwestionuje taki tytuł projektu budowlanego, domagając się, aby w tytule był zapis "przebudowa z rozbudową", bowiem to co jest w pasie drogowym istniejącym, to jest przebudowa, a to, co jest poza istniejącym pasem drogowym, czyli na działkach przejmowanych pod drogę, jest rozbudową drogi i dopiero wówczas nazwa jest zgodna z ustawą - Prawo budowlane. Nadmieniam, że w treści opisu technicznego oraz na stronie tytułowej projektu budowlanego wyraźnie są wymienione numery działek, na których jest istniejący pas drogowy i tych, które ulegną podziałowi w wyniku decyzji zrid.