Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła od syndyka masy upadłości zorganizowaną część przedsiębiorstwa o powierzchni 6 ha zabudowaną budynkami przemysłowymi, niemieszkalnymi, produkcyjnymi, usługowymi, gospodarczymi dla rolnictwa. Zakupiony grunt sklasyfikowany jest jako RV, Ba, BPSV.
Czy grunty położone na gruntach gospodarstw rolnych sklasyfikowane jako RV, BPsV o powierzchni 5 ha należy opodatkować podatkiem rolnym i zwolnić z opodatkowania podatkiem od nieruchomości?
Czy grunty sklasyfikowane jako Ba opodatkować podatkiem od nieruchomości?
Osoba fizyczna nie prowadzi tam żadnej działalności gospodarczej ani rolniczej.