Pytanie
Fundacja została zawiązana w celu utworzenia muzeum. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wpisana jako Muzeum-Skansen do rejestru zabytków. Dla muzeum utworzono księgę wieczystą, którą objęto wszystkie składniki majątku. Jednostka posiada majątek trwały, w skład którego wchodzą eksponaty muzealne i budynki, w których te eksponaty są przechowywane. Budynki maja wartość historyczną, są na bieżąco remontowane i modernizowane (klimatyzacja, kanalizacja, budowa sali wystawowej i konferencyjnej).
Czy jednostka może uznać budynki jako eksponaty?
Czy można po dokonaniu zapisu w zasadach polityki rachunkowości zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od eksponatów i budynków?