Pytanie
Czy firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) prowadząca działalność w zakresie robót budowlanych, produkcji materiałów budowlanych i handlu materiałami budowlanymi, może w miesiącach zimowych gdy nie ma ani przychodów z tytułu robót budowlanych, produkcji i handlu, księgować koszty wynagrodzeń pracowników, amortyzacji maszyn, napraw maszyn i innych w koszty ogólnozakładowe?
Czy też powinna ujmować je na poszczególne działy na kontach zespołu "5" na następnie przeksięgowywać na koszt własny?
Zaznaczam, że działalność produkcyjna jest dopiero po raz pierwszy uruchamiana i będą to pierwsze przychody z tego rodzaju działalności.