Pytanie
Czy firma borykająca się z trudnościami w zakresie płynności finansowej, której uprzednio decyzją rozłożono na raty płatność podatku, może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o zabezpieczenie w trybie art. 33d § 2 Ordynacji podatkowej?
Czy ewentualne przyjęcie proponowanego zabezpieczenia uchroni ją przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, w szczególności przed naliczeniem kosztów egzekucyjnych?
Czy tę procedurę można również wdrożyć przed upływem płatności podatku wynikającego z deklaracji podatkowej, jeśli firma wie, że zdoła zapłacić zobowiązania podatkowego z niej wynikającego?