Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnej posiada wynajęty lokal użytkowy, który postanowiła zaadoptować na drugie miejsce prowadzania działalności. Lokal ten wynajęty przez nią został już dość dawno jeszcze przez rozpoczęciem działalności gospodarczej. Faktury za najem wystawiane są jak na osobę fizyczną, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr NIP.
Czy czynsz za ten lokal można było uznać za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
Czy należy wystawić noty korygujące do otrzymanych faktur za miesiące, w których dokonywana była adaptacja tego punktu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?
Noty korygowałyby nazwę poprzez dodanie "kancelaria prawna" jak również adres prowadzonej działalności, bo adres siedziby firmy jest ten sam co adres zamieszkania.
Czy wydatki to związane z najmem można uznać za kosz uzyskania przychodu?