Pytanie
W dniu 1 maja następuje zbycie udziałów wspólników w spółce jawnej. Na miejsce dwóch poprzednich wspólników wstępują dwie nowe osoby. Na początku miesiąca spływają faktury zakupu za media - telefon, energia, wywóz nieczystości, z datami końcowymi miesiąca kwietnia, lecz z terminami płatności już na miesiącu maju. Wszystkie te faktury regulowane są już przez nowych wspólników z bieżącego utargu z miesiąca maja. Spółka prowadzi PKPiR.
Czy faktury te (zapłacone w miesiącu maju z datami wystawienia kwietniowymi) należy ująć w kosztach podatkowych poprzednich wspólników?
Czy można je ująć do kosztów w PKPiR w miesiącu maju i pomniejszyć przychody nowych wspólników, którzy dokonali płatności tych faktur?