Pytanie
W polskiej spółce z o.o. wartość produkcji w toku na koniec 2012 r. wynosi 17.000.000 zł. Produkcja ta została sprzedana w 2013 r. Jej wartość została zaliczona w koszty uzyskania przychodów również w 2013 r. Część wartości produkcji w toku na koniec 2012 r. wynikała z faktur pochodzących z 2011 i z 2012 r. Do dnia dzisiejszego część z tych faktur nie została zapłacona.
Czy w świetle przepisów art. 15b ustawy o CIT wartość produkcji w toku wynikająca z niezapłaconych faktur pochodzących z 2011 i 2012 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów?