Pytanie
Małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa prowadzą dwie odrębne działalności gospodarcze. Jeden z małżonków podpisał umowę najmu, w której zobowiązał się do wypożyczenia odpłatnie drugiemu małżonkowi zestawu samochodowego o ładowności powyżej 3,5 tony (ciągnik + naczepa). W umowie najmu zawarto klauzurę, że najemca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu czynsz na koniec okresu rozliczeniowego.
Czy faktura może być wystawiona na koniec grudnia, jeżeli zawarto umowę, w której okresem rozliczeniowym jest okres od 2 stycznia do 28 grudnia 2013 r.?