Pytanie
Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą dotyczącą sprzedaży artykułów spożywczych. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem linowym i VAT. Oprócz tego wspólnie z żoną prowadzą spółkę cywilną, która zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych i usługami księgowymi. Z tej działalności jest płacony podatek liniowy (gdzie udziały są podzielone po równo) i VAT. Spółka cywilna wykonuje usługi księgowe na rzecz jednoosobowej działalności naszego klienta i w związku z tym wystawia fakturę na rzecz jednoosobowej działalności za usługi księgowe w kwocie 400 zł na miesiąc. W związku z tym faktura ta staje się kosztem w kwocie 400 zł dla naszego klienta, a przychodem dla spółki cywilnej proporcjonalnie do udziałów, tj. 200 zł dla naszego klienta i 200 zł dla żony. Przychody żony nie są przychodami podatkowymi więc nie są opodatkowanie VAT.
Czy jest sens wystawiania faktury przez spółkę cywilną na rzecz naszego klienta za usługi księgowe? Czy przedstawiony sposób rozliczenia jest prawidłowy?