Pytanie
Lekarz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozlicza się w formie karty podatkowej. W ramach tej działalności zawarł z kliniką umowę na udostępnienie sprzętu, pomieszczeń i dodatkowego personelu w celu wykonywania w niej zabiegów chirurgii plastycznej. Lekarz swoją część przysługującego mu wynagrodzenia (za zabieg) nabija na kasę fiskalną, pozostałą kwotę za zabieg ewidencjonuje klinika.
Czy istnieje w podanym przypadku możliwość skorzystania z zapisu § 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących i zobowiązanie kliniki przez lekarza do ewidencjonowania na jego rzecz obrotu przez klinikę?
Umożliwiłoby to profesjonalną i kompleksową obsługę pacjenta przez klinikę oraz jest zgodne z rzeczywistością bo pacjentów na zabiegi pozyskuje klinika.
Czy takie rozwiązanie nie pozbawi lekarza możliwości korzystania z karty podatkowej?