Pytanie
Przystępując do inwentaryzacji zapasów magazynu nr 001, księgowy zablokował stany magazynowe w systemie i wydrukował arkusze spisowe. Następnie zespół spisowy rozpoczął proces fizycznego liczenia. W trakcie procesu, pracownik produkcji omyłkowo wczytał ruch przyjęcia na dany magazyn 001, zmieniając stan jednego z indeksów materiałowych - stan tzw. projektowy. Administrator wyjaśnił, że system tak właśnie działa, tzn. możliwy jest ruch na nowym (rozumiem: do tej pory nieużywanym, acz istniejącym) numerze projektu. Zablokowane natomiast są stany dla danego indeksu w zakresie innych numerów projektów, już użytych, nawet ze stanem 0 w momencie blokowania i te znalazły się na arkuszach i zostały zinwentaryzowane.
Czy prawidłowym jest ruch i zmiany stanu magazynu będącego w trakcie procesu inwentaryzacji?
I jakie przepisy regulują te kwestie?