Pytanie
Spółka otrzymała dotację w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Przedmiotem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie linii wzorniczej. W związku z tym, spółka otrzymała wsparcie w zakresie opracowania wzoru użytkowego obejmujące zakup usługi doradczej związanej z przygotowaniem projektu wzoru użytkowego kolekcji mebli w oparciu o dokumentację złożoną przez spółkę. Wymieniona usługa opracowania projektu została wykonana przez Instytut Wzornictwa w 2010 r. (koszt usługi został zapłacony z własnych środków – 15.000 zł i zaksięgowany w koszty usług obcych) VAT został odliczony. Spółka z w marcu 2011 r. otrzymała kwotę 7500 zł jako zwrot poniesionych kosztów zakupu usługi doradczej w postaci przygotowania projektu wzoru użytkowego kolekcji mebli w oparciu o złożoną dokumentację.
Czy ww. otrzymaną kwotę dotacji na ww. usługę spółka musi opodatkować VAT wystawiając fakturę wewnętrzną w stu do otrzymanej wartości?