Pytanie
Spółka ma zamiar skorzystać z możliwości korekty należnego podatku od towarów i usług na podstawie art. 89a ustawy o VAT. Jednak w miesiącu, w którym ma być dokonana korekta podatku wartość świadczonych usług, a tym samym podatek należny jest na tyle mały, że korekta powoduje konieczność wykazania w deklaracji ujemnych wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego a w konsekwencji kwotę podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Czy taka korekta jest dopuszczalna?
Jeżeli nie, to w jaki sposób wykorzystać prawo do obniżenia podatku należnego?