Pytanie
Pracownik został zatrudniony od 2 lutego 2014 r. W zeszłym roku pracował u pracodawcy do 31 grudnia 2013 r. Za 2013 rok otrzymał w lutym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. W marcu 2014 r. pracownik miał chorobowe. Do podstawy chorobowego wliczono mu tylko wynagrodzenie za luty, gdyż jest to nowy stosunek pracy.
Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok powinno też być wliczone do podstawy wynagrodzenia chorobowego, czy nie (dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone było w lutym 2014 rok już podczas zatrudnienia pracownika lecz dotyczyło stosunku pracy zawartego do 31 grudnia 2013 r.?
W styczniu 2014 r. pracownik nie był u pracodawcy zatrudniony).