Pytanie
Nauczyciel nabył 16 września 2010 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy - 75%.
Czy do podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, wypłacone we wrześniu 2010 r.?
Na przykład nauczyciel we wrześniu 2010 r. osiągnął niżej wymienione składniki wynagrodzenia:
wynagrodzenie zasadnicze - 2383,00 zł
wysługa lat 19% - 452,77 zł
dodatek motywacyjny - 142,73 zł
godziny ponadwymiarowe - 800,60 zł
Razem: 3869,10 zł* 75% = 2901,83 zł