Pytanie
Czy po zmianach w VAT od 1 kwietnia dla pojazdów samochodowych, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (w związku z wykorzystywaniem wyłącznie do działalności), mających homologację ciężarową możliwe jest odliczanie 50% VAT od paliwa już od 1 kwietnia?
Czy prawo do odliczania 50% VAT od paliwa przysługuje tak samo jak w przypadku samochodów osobowych dopiero od lipca 2014 r.?
Pojazd, o którym mowa ma dopuszczalną masę całkowitą 3,4 tony i dwa rzędy siedzeń i służy do przewozu maksymalnie 7 osób (np. Iveco, Citroen Jumper).
Czy być może w takim przypadku możliwe jest odliczanie nie 50%, a 100% VAT od paliwa takich pojazdów?
W ustawie o VAT po zmianach od 1 kwietnia w art. 86a ust. 16 jest zapis, że minister może w drodze rozporządzenia określić inne pojazdy, które mogą być uważane za wyłącznie do działalności gospodarczej, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i właśnie dotyczy to pojazdów powyżej 3 ton.
Czy do takich pojazdów (dopuszczalna masa całkowita powyżej 3 ton, mający 2 rzędy siedzeń) możliwe jest odliczanie od 1 kwietnia 2014 r. 100% VAT od paliwa, czy 50% albo czy być może do 15 lipca 2014 r. jest bezwzględny zakaz odliczania VAT od paliwa od takiego typu pojazdu?
Czy całkowite odliczanie VAT 100% od paliwa jest możliwe w takiej samej sytuacji jak wyżej przedstawiona, ale w przypadku auta ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3 tony i mającego jeden rząd siedzeń oddzielony o części do przewożenia ładunków stałą przegrodą, mający w dowodzie rejestracyjnym zapis jako samochód ciężarowy (np. Fiat Fiorino)?