Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług nadzoru budowlanego, mam siedzibę w Legnicy. Prowadzę nadzór budowlany w Warszawie.
W związku z powyższym, czy przysługuje mi dieta, ponieważ prawie cały miesiąc jestem poza siedzibą firmy?
Jeżeli tak - to czy mogę rozliczać ryczałtowo (30 dni) w miesiącu diety, jeżeli np. nie wracam na koniec miesiąca, czy dopiero mogę rozliczyć w momencie przyjazdu do Legnicy (do siedziby), a będzie to np. już następny miesiąc rozliczeniowy?
Czy osoba niewspółpracująca w działalności (żona) może używać samochodu, który jest środkiem trwałym firmy i czy koszty związane z używaniem samochodu (paliwo, eksploatacja) są kosztami uzyskania przychodów?