Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą. W 2005 r. nabyłam od męża w drodze darowizny budynek warsztatowy z częścią socjalną o wartości 100.000 zł (zgodnie z aktem notarialnym). W 2005 r. nabyłam również w drodze podziału majątku wspólnego inny budynek handlowy za wartość wg aktu notarialnego 225.000 zł oraz opłotowanie terenu za wartość 20.000 zł. Nieruchomości te wprowadziłam odrębnie do ewidencji środków trwałych i dokonuję odpisów amortyzacyjnych. W 2010 r. dokonałam modernizacji tych budynków i podniosłam ich wartość początkową: budynek warsztatowy z częścią socjalną - kwota modernizacji 28.381 zł, budynek handlowy - kwota modernizacji 7.013 zł. Obecnie chcę przekazać te nieruchomości aktem darowizny mojemu synowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej.
Czy muszę oddać VAT naliczony, który odliczyłam z tytułu modernizacji (wartość modernizacji nie stanowi 30% wartości początkowej), czy taka darowizna będzie zwolniona od VAT w całości?