Pytanie
Czy w sytuacji, gdy osoba zatrudniona w tej chwili na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki otrzymałaby od wspólników umowę o pracę na stanowisku Dyrektora d/s handlowych, a obowiązki Prezesa Zarządu pełniłaby na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia podlegałoby obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?
Czy umowa cywilnoprawna z obecną Główną Księgową na pełnienie funkcji Członka Zarządu przy równoczesnej umowie o pracę na stanowisku Głównej Księgowej, rodzi obowiązek naliczania ubezpieczeńspołecznych z tytułu umowy zlecenia?
Czy jest różnica w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pomiędzy umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Wspólnikami Spółki a Członkiem Zarządu, a powołaniem przez Wspólników określonej osoby na Członka Zarządu?