Pytanie
Pracownicy fizyczni - prace budowlane, jako miejsce wykonywania pracy w umowach o pracę mają wpisane teren trzech województw (pracownicy przemieszczają się pomiędzy kilkoma budowami). Pracownicy ci nie są w delegacji, gdyż jest to dla nich stałe miejsce pracy. Pracodawca zapewnia jednak pracownikom noclegi (wynajęto część domu, w którym pracownicy mają możliwość przenocować). Za noclegi pracownicy mają ustaloną częściową odpłatność w kwocie 50,00 zł miesięcznie bez względu na ilość faktycznych noclegów. Pracodawca także otrzymuje fakturę na kwotę 1800 zł miesięcznie bez względu na to, czy pracownicy nocowali czy też nie. Faktura dotyczy 9 pracowników.
Czy w zaistniałej sytuacji, możliwość skorzystania z częściowo odpłatnego noclegu, stanowić będzie dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu i składkom ZUS?