Pytanie
Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. wprowadza pomniejszanie kosztów wobec braku zapłaty. Jeśli sprzedajemy towar (komplet), który składa się np. z 100 różnych części, śrub, blach itd., gdzie te elementy są kosztem w momencie sprzedaży.
Czy przy sprzedaży jeśli jakieś części składowe tego sprzedanego kompletu nie będą opłacone zgodnie z nowelizacją ustawy, należy odpowiednio korygować koszty o te niezapłacone elementy?