Pytanie
Podatnik prowadzi szkołę jogi (ma też obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej w związku z osiągniętym obrotem), korzysta z systemu sprzedaży grupowej od firmy tym się zajmującej, karnety na najęcia wydaje pośrednik, on otrzymuje wpłaty, które później przekazuje przelewem na konto szkoły. Przekazuje szkole kwotę otrzymanej wpłaty za karnet, ale po potrąceniu swojej prowizji.
Czy codziennie po sprawdzeniu wyciągu bankowego podatnik powinien ewidencjonować takie wpływy na kasie fiskalnej w wartości bez potrącenia prowizji, czyli cenę z karnetu?
Czy może to zrobić jedną kwotą na koniec miesiąca po zsumowaniu wpłat?
Od pośrednika na koniec miesiąca otrzymuje fakturę kosztową za pośrednictwo wynikającą z kwoty rozliczonych karnetów.