Pytanie
W 2011 r. wystawiono fakturę VAT:
- wartość netto - 3000 zł,
- podatek VAT - 690 zł,
- razem - 3690 zł.
Mimo upływu 180 dni od dnia wymagalności, dłużnik wspomnianego zobowiązania nie uregulował, w związku z tym wierzyciel odpisał w 2012 r. ww. wierzytelność jako nieściągalną, tj. podatek VAT w wysokości 690 zł.
Czy w związku z tym wierzytelność netto w wysokości 3000 zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?