W sobotę premier ogłosił, że od 28 listopada placówki handlowe będą otwarte z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego.

Czytaj: Premier: Od przyszłej soboty sklepy otwarte, szkoły zostają zdalnie >

Podczas konferencji prasowej wicepremier Gowin był pytany o ewentualne zwiększenie liczby handlowych niedziel w grudniu , bo zgodnie z ustawą zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, w tym roku: 13 i 20 grudnia.

Wicepremier poinformował, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konsekwentnie stoi na stanowisku, że zarówno ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa, jak i ze względów mniej istotnych, ale także ważnych - gospodarczych - warto rozważyć, aby przynajmniej ta niedziela 6 grudnia była niedzielą handlową. - Prowadziłem na ten temat konsultacje ze związkami zawodowymi i mogę poinformować, że dwa z trzech związków zawodowych, tych najważniejszych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego: OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych popiera ten postulat. Czekają nas jeszcze konsultacje - powiedział.