Pytanie
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zawarł z 6 osobami umowy zlecenia na kwotę brutto 180 zł, są to studenci, więc nie naliczał składek ZUS. Odprowadził zryczałtowany podatek do urzędu skarbowego.
Czy tym osobom wystawia PIT-11, czy wysyła go do urzędu?
Z niektórymi osobami zawarł np. dwie umowy każda na 180 zł brutto w jednym miesiącu, co w takim przypadku należy do podatnika.
Czy osoba z takim wynagrodzeniem rozlicza się do końca kwietnia?
Czy aby zastosować zryczałtowany podatek wynagrodzenie musi być poniżej 200 zł brutto, czy netto?
Ewentualnie jakie inne obowiązki ma zarówno podatnik zawierający taką umowę jak i zleceniobiorca?