Pytanie
W dniu 29 kwietnia 2013 r. upłynął 150 dzień od dnia płatności określonego na fakturze kosztowej. Faktura została uregulowana 6 maja 2013 r.
Czy składając deklaracje VAT-7 za kwiecień 2013 r. powinnam skorygować kwotę VAT wynikającego z tej faktury, czy też w związku z faktem, że została zapłacona przed złożeniem deklaracji nie należy dokonywać korekty VAT?
Jeżeli dłużnik w pierwotnej wersji deklaracji VAT-7 za kwiecień nie skorygował podatku naliczonego z faktur, w których przeterminowanie przekroczyło 150dni i uczyni to obecnie w postaci korekty deklaracji za kwiecień, będzie musiał ponieść sankcje karne wynikające z art. 89b ustawy o VAT, czy też sankcja dotyczy tylko przypadku, gdy urząd stwierdzi brak takiej korekty?