Pytanie
Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 10 listopada 2014 r. Nie złożyła do tej pory VAT-R. W dniu 5 grudnia 2014 r. uzyskała pierwszy przychód z tej działalności. Nie przekroczyła i nie przekroczy do końca roku limitu uprawniającego ją do zwolnienia z VAT ma mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W lipcu 2014 r. czyli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej kupiła środek trwały który obecnie wykorzystuje do prowadzonej działalności.
Czy aby odzyskać zwrot zawartego w fakturze za zakup tego środka trwałego podatku naliczonego VAT, podatnikmoże zrezygnować ze zwolnienia z VAT od stycznia 2015 r. składając w grudniu 2014 r. VAT-R?