Na fakturach nie trzeba zamieszczać:

1) podpisów i pieczątek - jednakże ich zamieszczenie może być wskazane dla celów dowodowych (np. potwierdzają one odbiór faktury); brak wymogu podpisów i pieczęci umożliwia przesyłanie faktur w wersji elektronicznej (np. w formacie PDF),

2) oznaczenia „oryginał" i „kopia" (zapewne ustawodawca nie mógł ścierpieć ilości faktur z oryginalnym oznaczeniem „orginał") - faktury po prostu wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach (można wystawić fakturę w większej ilości egzemplarzy), przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca,

3) numeru rejestracyjnego pojazdu, do baku którego jest wlewane paliwo (nowość 2013 r.!) - ustawodawca zlikwidował w ten sposób fikcję polegającą na tym, że podanie numeru rejestracyjnego na fakturze oznaczało, że paliwo było wlane do konkretnego baku,
Uwaga!
Od początku 2013 r. tankując samochód służbowy nie musisz podawać numeru pojazdu na fakturze.
Jednakże:
a) w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do odliczenia vat od paliwa a inne nie, oznaczanie faktur numerem rejestracyjnym nadal jest potrzebne w celu poprawnego rozliczenia VAT,
b) w firmach używających kilka pojazdów prywatnych rozliczanych ewidencjami przebiegu pojazdu numer rejestracyjny jest konieczny do prawidłowego rozdzielenia poniesionych wydatków.
W ww. przypadkach, wystarczającym będzie ręczne opisywanie faktur numerem rejestracyjnym pojazdu na fakturach za paliwo.
4) oznaczenia „Faktura VAT" (nowość 2013 r.!) - mimo formalnego wymogu warto jednak pozostawić nazwę dokumentu, ale obecnie wystarczy samo oznaczenie „Faktura". Nie trzeba także stosować nazw pochodnych - np. „Faktura VAT-MP" - w takim przypadku może jednak pojawić się konieczność zamieszczenia dodatkowych oznaczeń - np. „metoda kasowa".