Pytanie
W listopadzie 2012 r. przekroczyliśmy obrót z tytułu wywozu towarów w wysokości 1.100.000 zł narastająco od dnia rozpoczęcia działalności. Po długotrwałej procedurze rejestracji chcemy złożyć deklarację Intrastat wywozową za ten okres czyli listopad-grudzień 2012 r., jednak wygenerowanie jej dzisiaj w programie ISTAT stwarza problem z wpisaniem właściwych kodów, wywołując komunikat o kodzie CN spoza taryfy w danym roku sprawozdawczym.
Jak ominąć problem starego drzewa "taryfy" i wygenerować prawidłową deklarację?
Czy w ogóle jeszcze składać ją za stary rok, czy rozpocząć w nowym roku od stycznia z nową taryfą?