Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na remoncie samochodów ciężarowych. Prace związane z remontami obejmują naprawę układów hamulcowych, spawanie, piaskowanie i szpachlowanie. Większość prac odbywa się na placu. Szczególnie uciążliwe dla mieszkańców jest piaskowanie ścierniwem pod wpływem sprężonego powietrza. Zużyte ścierniwo jest roznoszone z wiatrem nie tylko po terenie firmy, ale także na sąsiednie nieruchomości. Ponadto, pracom tym towarzyszy hałas. Sprawa została skierowana do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W odpowiedzi organ ten wyjaśnił, iż piaskowanie w powyższym przypadku ma charakter emisji niezorganizowanej, w związku z tym nie ma podstaw do dyscyplinowania zakładu w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
Ponieważ działalność zakładu jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców (roślinność, warzywa i owoce znajdujące się na sąsiedniej nieruchomości oraz gleba pokryte są warstwą zużytego ścierniwa), zwracam się z pytaniem, co może zrobić gmina, aby pomóc mieszkańcom oraz czy na tego typu działalność jest wymagane zezwolenie?
Czy można zgodnie z prawem wykonywać piaskowanie na terenie otwartym?
Ponadto, należy zaznaczyć, że firma działa na terenie, dla którego kiedyś wydano warunki zabudowy dla betoniarni. Obecna firma nie dokonała zmiany sposobu użytkowania. Sprawa w zakresie korzystania z nieruchomości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem toczy się w nadzorze budowlanym.