Wskazówki oraz poradnik dla przedsiębiorców zostały opracowane na podstawie najważniejszych regulacji krajowych i międzynarodowych, a także nabytej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy CBA. Zostały w nich przedstawione m.in. zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo łapownictwa w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym, a także odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dodatkowo w opracowaniach opisano zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji, a także zaprezentowano przepisy prawa oraz algorytmy postępowania w sytuacjach korupcyjnych.

 
Broszurę informacyjną wraz z poradnikiem możemy znaleźć na stronie https://kibr.org.pl/