Główny Urząd Statystyczny opublikował na swoich stronach raport dotyczący realizacji budownictwa mieszkaniowego w I i II kwartale br.
Raport obejmuje m.in. dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych, kubaturze budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metod wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji. Raport zawiera informacje o liczbie wydawanych pozwoleń na realizacje mieszkań i nowych budynków mieszkalnych, liczbie mieszkań, których realizacje rozpoczęto, mieszkań w budowie, pozwoleń na budowę nowych budynków niemieszkalnych i innych obiektów budowlanych.
Źródło: www.stat.gov.pl/gus, 8 września 2011 r.

Data publikacji: 13 września 2011 r.