W ramach wsparcia firmy będą mogły zakupić wybraną usługę od jednostek naukowych lub innych podmiotów prowadzących działania badawczo-rozwojowe. Dla tych, którzy nie mają jeszcze kontaktów ze środowiskiem naukowym, PARP przygotował program Bon na Innowacje, czyli tzw. mały bon. Wnioski o dofinansowanie o wartości 15 000 zł na zakup naukowej usługi dla tych, którzy nie współpracowali wcześniej ze środowiskiem naukowym, można składać do 14 marca 2014.
Duże bony to dla przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną szansa na skorzystanie z dorobku jednostek wykonujących badania naukowe lub rozwojowe. W ramach tego programu mogą oni zakupić od jednostek usługę polegającą na opracowaniu nowego wyrobu, technologii produkcji lub projektu wzorniczego. Refundowane dzięki dużemu bonowi zlecenie wykonania usługi może jednak dodatkowo obejmować także działania związane z planowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, czyli zlecenie jednostce naukowej oceny potencjału przedsiębiorstwa, przygotowania planu jego rozwoju, prognozy rynku czy strategii wdrożenia innowacji. W ramach tego programu można otrzymać maksymalnie 50 000 zł na pokrycie nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych.
- Program PARP-u to dla małych przedsiębiorstw doskonała alternatywa w stosunku do funduszy unijnych, których uzyskanie wiąże się z koniecznością przebrnięcia przez zawiłe i czasochłonne procedury – mówi Jan Kordasiewicz, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – Bony na innowacje umożliwiają co prawda uzyskanie kwoty mniejszej, jednak procedury są tutaj znacznie prostsze niż w przypadku programów unijnych – dodaje. Wnioski o otrzymanie dużego bonu można składać do 20 marca 2014 roku. Warto jednak pamiętać, że są one rozpatrywane przez cały czas trwania programu aż do wyczerpania 120% alokacji. Całkowity budżet na duże bony wynosi ponad 3 miliony złotych, a więc decydujący może okazać się każdy dzień.
Wszyscy maili przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystali z usług jednostek naukowych mogą ubiegać się dofinansowanie w ramach tzw. małego bonu, czyli programu PARP-u o nazwie Bon na innowacje 2014. Mały bon, czyli 15 000 zł na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych, otrzymać można na zakup usługi wpływającej na rozwój produktu lub technologii przedsiębiorstwa. Ten organizowany już po raz siódmy program ma zachęcać przedsiębiorców do inicjowania kontaktu z jednostkami naukowymi oraz realizacji przy ich wsparciu prostych i krótkich projektów z zakresu innowacji. Zainteresowani mogą składać wnioski, podobnie jak w przypadku dużego bonu, przez cały okres trwania programu, który kończy się 14 marca. Tutaj również program może zakończyć się przed czasem w przypadku, gdy zostanie wyczerpane 100% alokacji. Wiadomo, że liczba złożonych wniosków przekroczyła już jej 80%, dlatego wniosek warto złożyć jak najszybciej.