- Prowadzę małą firmę. Mam jednak wątpliwości związane z opłacaniem składek do ZUS za pracowników obcokrajowców spoza UE. Czy mogę wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podobnie jak do organów skarbowych w sprawach podatkowych? Jaka jest moc prawna takiej interpretacji, gdy się do niej zastosuję, a potem okaże się błędna i czy może być pewną formą kontroli firmy? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji. Może ona dotyczyć zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie. Przy interpretacji przepisów o składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych właściwy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Od 1 stycznia 2011 r. rozpatrywaniem tych wniosków zajmują się wyłącznie dwa oddziały ZUS: w Gdańsku i Lublinie.

(...)

Czytaj więcej: Rzeczpospolita