Rząd kończy prace nad nowelizacją prawa własności przemysłowej. Wkrótce projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Zgodnie z nim Urząd Patentowy z półrocznym wyprzedzeniem będzie powiadamiał właściciela znaku towarowego, że dobiega końca dziesięcioletni okres ochrony. Obecnie przedsiębiorca musi sam zadbać o przedłużenie ochrony na następną dekadę. To oznacza, że musi pamiętać, kiedy rejestrował znak i wnieść wniosek do UP. Jeśli zapomni, ochrona wygaśnie i taki znak może zgłosić inna firma.
- Taka niepamięć może rodzić negatywne skutki dla biznesu. Po przyjęciu projektowanych zmian będziemy mieli więcej pracy, ale za to pomożemy fomom – mówi  Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego.

W przypadku ochrony na wynalazki oraz wzory użytkowe na wniosek wlaściela UP  będzie przypominał z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie płatności za przedłużenie ochrony.

Projekt wprowadza też druga bardzo ważną zmianę. Znak towarowy nie będzie musiał być przedstawiany w formie graficznej. Umożliwi to rejestrację niekonwencjonalnych znaków,  np. dźwiękowych lub smakowych.
- W Polsce mamy już zarejestrowany hejnał Mariacki – mówi prezez Admaczak.  I dodaje, że zapewne pojawią się tez znaki zapachowe, za granicą były już próby zgłoszenia m.in. zapachu świeżej ściętej trawy dla piłeczek golfowych. Znaki zapachowe można od dawna rejestrować w USA. Tam, np. w 2001 r. objęto ochroną zapach wiśni dla smarów syntetycznych do samochodów. Obecnie w Polsce jednak zarejestrowanie nietypowych znaków jest jest trudniejsze niż konwecjonalnych .

Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość rejestrowania przez Urząd Patentowy RP znaków towarowych gwarancyjnych oraz konstytuuje nowe przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego ze wspólnotowego znaku towarowego. Przewidziano również, że decyzje administracyjne będą doręczane przez urząd bezpośrednio uprawnionemu, a nie jak wcześniej – przez Biuro Międzynarodowe.

Zmiany to efekt  dostosowania polskich przepisów do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. Jej celem jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych  Dyrektywa weszła w życie  12 stycznia 2016 r., natomiast art. 1,7, 15, 19, 20, 21 i 54- 57 wchodzą w życie  15 stycznia 2019 r. Dlatego projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii powinien zacząć obowiązywać najpóźniej 14 stycznia 2019 r.