Założeniem projektu ma być ograniczenie kosztów i obowiązków administracyjnych związanych z zakładaniem spółek za granicą.

Państwa UE będą zobowiązane do wprowadzenia w prawie krajowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w całej Unii ma obowiązywać wspólna nazwa dla tej formy prawnej spółki: Societas Unius Personae - SUP. Zgodnie z projektem dyrektywy będzie ją można zarejestrować on-line, wykorzystując szablony elektronicznych wniosków przygotowanych przez państwa członkowskie. Minimalny kapitał konieczny do rejestracji SUP ma wynosić 1 euro lub jego równowartość w tych państwach, które nie należą do strefy euro.
Wszystkie państwa członkowskie będą również zobowiązane do wprowadzenia przepisów chroniących wierzycieli takiej spółki w razie jej bankructwa. Może to być np. wymóg ustanowienia rezerw finansowych lub zaświadczenia o wypłacalności.