Posłowie PiS poprawiają uchwaloną 22 marca, a obowiązującą od 1 kwietnia nowelizację prawa łowieckiego. Projekt w tej sprawie  wpłynął już do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie. Przewiduje on zastąpienie w zespole szacującym szkody łowieckie przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody na przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Otrzymają zwrot kosztów udziału w komisji z funduszu leśnego. Warto pamiętać, że obecne przepisy nie przewiduje wynagrodzenia dla sołtysów za udział w komisji. Ponadto zmieni się miejsce składania wniosku o szacowanie szkód. Nie będzie to gmina, ale zarządca  albo dzierżawca obwodu łowieckiego. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać po 14 dni od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

LEX Prawo Ochrony Środowiska >>

Szkoda łowiecka to szkoda wyrządzona w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia  znowelizowanym prawem łowieckim* to do urzędu gminy zgłaszają się poszkodowani rolnicy. Szkody są szacowane przez komisje złożone z przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, tj. sołtysa, rolnika i reprezentanta koła łowieckiego. Od postanowienia komisji przysługuje odwołanie do nadleśniczego, a potem do sądu. Okazało się jednak, że sołtysi i gminy nie są przygotowane do szacowania szkód. Do 1 kwietnia zajmowali się tym przedstawiciele koła łowieckiego. Warto jednak pamiętać, że dopóki  minister środowiska nie wyda nowego rozporządzenia o szacowaniu szkód łowieckich, to jest ono dokonywane na podstawie starych zasad.

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 * Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.