11 maja - Dzień bez Śmiecenia

Trafiłem do Recyklingu! – to hasło szóstej już edycji kampanii organizowanej przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Tegoroczna kampania jak i dwie następne są elementem programu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Segreguj Odpady to Się Opłaca”.

W tym roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę nie tylko na istotę selektywnej zbiórki, ale przede wszystkim na „drugie życie odpadów” czyli do czego mogą zostać ponownie wykorzystane, co z nich powstaje w wyniku procesu recyklingu.

Każdy z nas rocznie produkuje 300 kg śmieci - w skali całego kraju rocznie produkujemy ok. 12 mln ton odpadów, z których zbierane jest selektywnie tylko 5%, a 1 z nich to odpady opakowaniowe, które mogą zostać poddane recyklingowi. W Niemczech selektywnie zbieranych jest ok. 90%.

Chcemy podkreślać, że każdy posegregowany odpad dostaje nowe życie, a my oszczędzamy surowce. „Nie śmiecić” się nie da – odpady będą powstawały zawsze i wszędzie, - trzeba to robić w taki sposób, by jak najwięcej surowców mogło być ponownie wykorzystanych, bo recyklingowi możemy poddać np. wszystkie odpady opakowaniowe.

Organizatorzy, zamiast plakatów i ulotek, przygotowali kartkę internetową, która po kliknięciu przekieruje na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Kartkę można otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.dzienbezsmiecenia.pl, www.naszaziemia.pl, stan z dnia 10 maja 2012 r.

Data publikacji: 10 maja 2012 r.