Nadanie odznaczeń.

M.P.20.684
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 164/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gucma Lucjan, 2. Matuszak Zbigniew Ryszard, 3. Szelangiewicz Tadeusz Konrad,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Gawdzińska Katarzyna, 5. Zalewski Paweł Marek,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Mleczko Marek Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Adamczyk Zofia Maria, 8. Cieniawa-Puchała Mariola Katarzyna, 9. Hubisz-Sielska Bogusława Zofia, 10. Mikrut Marek Waldemar, 11. Muzyka-Gołogórska Małgorzata Krystyna, 12. Podsadecka-Ostafil Romana Kazimiera, 13. Sielski Mariusz Eugeniusz, 14. Zawadzka-Gołosz Anna Krystyna, 15. Zuchowicz Ewa Daniela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Danczowska Justyna Maria, 17. Krauzowicz Paweł Jan, 18. Krzeszowski Piotr Adam, 19. Ładyżyński Bohdan Anatol,

20. Szelest Marcin Zygmunt, 21. Tosik-Warszawiak Jerzy Jacek, 22. Trojanowska Marta Elżbieta, 23. Wilińska-Tarcholik Monika Barbara,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rachunkowości rolnej w Polsce

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Juchnowska Elżbieta,

na wniosek Prokuratora Krajowego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Chrobak Barbara Stanisława,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Lidke Ryszard Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Januszewski Tomasz Marcin, 28. Konaniec Krzysztof Antoni, 29. Rabenda Roman Adam,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa ochotniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Serniak Bogdan Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Fedorczuk Wiktor Tadeusz, 32. Kuliberda Marcin Piotr,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Orłowski Jerzy Jan, 34. Wasilewski Mirosław, pośmiertnie 35. Kądziela Jerzy Szczepan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Szymańska Zyta Danuta, 37. Trzciński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Dąbrowska Halina Anna, 39. Kaznowski Stanisław, 40. Niewidział Barbara Małgorzata,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

41. Płoszaj Anna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

42. Stępień Jerzy,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Guz Ryszard Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Wysoczański Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Spaczyńska-Ratajczak Alicja Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kuropatwa Piotr Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bednarek Czesław Kazimierz, 48. Łuczak Bogdan Jan, 49. Niemirski Dominik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Pastuszka Małgorzata Krystyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz opieki nad zabytkami

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kornecki Mikołaj Maria, 52. Rojkowska-Tasak Halina Teresa, 53. Sudacka Aldona Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. ks. Leśniak Józef, 55. ks. Malarz Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Ziętara Piotr Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Klęczar Władysław Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Wala Włodzimierz Karol,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Liszka Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bara Stanisław, 61. Bogusz Józef Bogdan, 62. Gwiazda Józef Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Furmański Jerzy Bartłomiej, 64. Kowalski Zdzisław Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kowalska Janina, 66. Łysak Jolanta Maria,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Chodkiewicz Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Wroński Michał Filip,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Borowy Kamil, 70. Ciesielski Andrzej Leszek, 71. Drabek Ewa Mariola, 72. Kozakiewicz Dariusz, 73. Łapiński Ryszard Jan, 74. Piekarczyk Piotr Karol, 75. Płoński Artur, 76. Rozwód Robert Andrzej, 77. Skłodowski Krzysztof, 78. Szakacz Piotr Krzysztof, 79. Woroszyło Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania kultury i oświaty

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Jankowska Natalia, 81. Majewska Edyta, 82. Skubisz Jolanta,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Męcik-Kronenberg Tomasz Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Gdowski Stanisław Andrzej, 85. Smaza Wiesław Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Brochocki Zdzisław, 87. Dehn Marcin Karol, 88. Górski Ryszard, 89. Gruszka Marek Paweł, 90. Kuśmierz Zbigniew Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Balcer Andrzej, 92. Kapuśniak Witold Zbigniew, 93. Koczaja Jadwiga Maria, 94. Królikowski Bartłomiej Mateusz,

95. Kula Piotr Józef, 96. Kulisz Krystian Edward, 97. Podkomórka Zbigniew Jan, 98. Zakowicz Marian,

za zasługi w upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Szala Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Szymczyk Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Dratwiński Paweł Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Ziomek Jerzy Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Gazda Eryk Alojzy,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Sroczyńska Elżbieta.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020