Wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej.

M.P.2020.50
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598) ogłasza się wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANIZACJI POLSKICH LUB POLONIJNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ LUB POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Lp. Nazwa państwa Nazwa organizacji
1 Republika Argentyńska Związek Polaków w Argentynie
2 Republika Armenii Związek Polaków w Armenii "Polonia"
3 Związek Australijski Rada Naczelna Polonii Australijskiej
4 Republika Austrii Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Galicja",

Polsko-Austriacki Klub Towarzysko-Kulturalny "Klub Sobieski",

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii,

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii "Forum Polonii"

5 Republika Azerbejdżanu Stowarzyszenie "Polonia - Azerbejdżan",

Stowarzyszenie "Polonia" Rozwój Współpracy Kulturalnej pomiędzy Polską i Azerbejdżanem

6 Republika Białorusi Związek Polaków na Białorusi (z władzami - sukcesorami władz wybranych 12-13 marca 2005 r.)
7 Bośnia i Hercegowina Stowarzyszenie Polaków "Bolesławiec",

Stowarzyszenie Polaków i Przyjaciół "MAK",

Stowarzyszenie Polaków w Banja Luce

8 Federacyjna Republika Brazylii Centralna Reprezentacja Społeczności Brazylijsko-Polskiej w Brazylii BRASPOL, Dom Kultury Polska - Brazylia w Kurytybie,

Polonia Towarzystwo Dobroczynne Polonia w Rio de Janeiro,

Towarzystwo Polonia w Porto Alegre

9 Republika Bułgarii Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka,

Stowarzyszenie "Polski Klub Warna"

10 Republika Chile Zjednoczenie Polskie w Chile im. Ignacego Domeyki
11 Republika Chorwacji Polskie Towarzystwo Kulturalne "Mikołaj Kopernik"
12 Republika Cypryjska Stowarzyszenie Kulturalne Polaków na Cyprze "Malwa"
13 Czarnogóra Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze
14 Republika Czeska Kongres Polaków w Republice Czeskiej,

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

15 Królestwo Danii Polonia. Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii
16 Republika Estońska Związek Polaków w Estonii "Polonia"
17 Republika Francuska Federacja Polonii Francuskiej,

Instytut Kultury i Języka Polskiego,

Porozumienie Organizacji Polonijnych Północnej Francji,

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ich Rodzin we Francji

18 Gruzja Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji "Polonia"
19 Królestwo Hiszpanii Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Jana Pawła II,

Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii "Dom Polski w Getafe - Madryt", Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii "Orzeł Biały"

20 Irlandia Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Dublinie
21 Kanada Kongres Polonii Kanadyjskiej
22 Republika Kazachstanu Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty "Więź",

Związek Polaków Kazachstanu

23 Republika Kirgiska Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Odrodzenie"
24 Republika Kuby Stowarzyszenie Polaków na Kubie im. Karola Roloffa Miałowskiego
25 Republika Litewska Związek Polaków na Litwie
26 Republika Łotewska Związek Polaków na Łotwie
27 Republika Mołdawii Stowarzyszenie "Dom Polski" w Bielcach, Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
28 Królestwo Niderlandów Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne
29 Republika Federalna Niemiec Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech,

Kongres Polonii Niemieckiej,

Związek Polaków w Niemczech

30 Królestwo Norwegii Klub Polski w Norwegii, Stowarzyszenie "Razem w Bergen", Związek Polaków w Fredrikstad
31 Nowa Zelandia Stowarzyszenie Polaków w Auckland,

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch,

Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii (z siedzibą w Wellingtonie)

32 Republika Paragwaju Związek Polaków w Paragwaju
33 Republika Peru "Dom Polski" - Stowarzyszenie Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Peru
34 Republika Południowej Afryki Stowarzyszenie Polskie w Kapsztadzie, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu
35 Federacja Rosyjska Jekaterynburska Miejska Organizacja Społeczna Polskie Stowarzyszenie "Polaros",

Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność",

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasji w Abakanie,

Miejscowa Polska Narodowościowo-Kulturalna Autonomia m. Kaliningrad "Polonia",

Miejskie Społeczne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Dom Polski" w Nowosybirsku,

Moskiewska Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków "Dom Polski",

Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków w Ułan Ude "Nadzieja",

Narodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków m. Tomska "Tomska Polonia",

Organizacja Niekomercyjna "Dom Polski" w Czerniachowsku,

Polska Autonomia Kulturalna "Ogniwo" w Irkucku,

Regionalna Organizacja Społeczna "Centrum Kultury i Oświaty Polskiej «Odrodzenie» Republiki Baszkortostan",

Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna "Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum "Polonia",

Smoleńska Regionalna Organizacja Społeczna "Dom Polski",

Społeczna Regionalna Organizacja "Kongres Polaków" w Sankt Petersburgu,

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" w Sankt Petersburgu

36 Rumunia Związek Polaków w Rumunii
37 Republika Słowacka Klub Polski - Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji,

Stowarzyszenie POLONUS

38 Stany Zjednoczone Ameryki Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku,

Kongres Polonii Amerykańskiej,

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce,

Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce,

Związek Klubów Polskich w USA,

Związek Narodowy Polski,

Związek Podhalan w Północnej Ameryce

39 Konfederacja

Szwajcarska

Stowarzyszenie Polskie w Genewie, Stowarzyszenie Polskie w Lozannie,

Towarzystwo Polskie "Zgoda" w Zurychu, Towarzystwo Polskie w Winterthur

40 Królestwo Szwecji Kongres Polaków w Szwecji,

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji

41 Republika Tunezyjska Dom Polski
42 Republika Turcji Stowarzyszenie Dziedzictwa Kościoła Katolickiego i Cmentarza Katolickiego pw. Najświętszej Marii Panny (w Adampolu)
43 Turkmenistan Centrum "Polonia Turkmeńska"
44 Ukraina Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie,

Związek Polaków na Ukrainie

45 Wschodnia Republika Urugwaju Towarzystwo Polskie im. Marszałka J. Piłsudskiego w Montevideo
46 Republika Uzbekistanu Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Uzbekistanie "Świetlica Polska",

Stowarzyszenie "Polonia"

47 Węgry Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem Św. Wojciecha,

Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema

48 Republika Włoska Związek Polaków we Włoszech
49 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie,

Polskie Centrum "Polish Millenium House" w Birmingham,

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii,

Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. poz. 890), które utraciło moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. poz. 1095).

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.50

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej.
Data aktu: 03/01/2020
Data ogłoszenia: 14/01/2020
Data wejścia w życie: 14/01/2020