Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.148
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, który stanowi załącznik do obwieszczenia. 1
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. 

Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
2. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
7. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
8. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
9. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.
10. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległą jednostką organizacyjną.
11. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.
12. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
14. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
15. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej.
16. Wojskowy Dozór Techniczny.
17. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.
18. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
19. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
20. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
21. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.
22. Wojskowe Biura Emerytalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
23. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.
24. Delegatury Departamentu Kontroli w: Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu.
25. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.
26. Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
27. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
28. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
29. Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
30. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej w: Modlinie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni.
31. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.
32. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.
33. Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej w Warszawie.
34. Biuro do Spraw Proobronnych w Warszawie.
35. Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.
36. Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.
37. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.
38. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA.
39. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA.
40. Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, FRANCJA.
41. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie.
42. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
43. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.
44. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.
45. Wojskowe Biuro Łączności w Warszawie.
II. 

Jednostki organizacyjne nadzorowane

1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.
2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
5. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
6. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.
9. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu.
10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
11. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.
13. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.
14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
15. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
16. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
17. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
18. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
19. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
20. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
21. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
22. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
23. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
24. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
25. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
26. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
27. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
28. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju.
29. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.
30. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
31. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
32. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska, "CePeLek" SPZOZ w Warszawie.
33. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
34. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.
35. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.
36. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
37. Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.
38. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
39. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
40. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.
41. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie.
42. Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
43. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
44. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
45. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
46. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
47. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.
48. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.
1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 986).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020