Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 33/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Katowickiego:

1. Adamecki Zygmunt s. Emila, 2. Adamecka Helena c. Franciszka, 3. Bednarek Bolesław s. Romana, 4. Bednarek Czesława c. Romana, 5. Białas Antoni s. Józefa, 6. Białas Regina c. Jana, 7. Białek Józef, 8. Białek Elżbieta, 9. Białoń Józef s. Józefa, 10. Białoń Janina c. Jana, 11. Błaszczyk Edward s. Pawła, 12. Błaszczyk Antonina c. Stanisława, 13. Brzoza Józef s. Stefana, 14. Brzoza Bronisława c. Franciszka, 15. Dąbrowski Bolesław s. Ludwika, 16. Dąbrowska Eleonora c. Józefa, 17. Dworak Paweł s. Ryszarda, 18. Dworak Maria c. Józefa, 19. Fajkis Rudolf s. Karola, 20. Fajkis Wiktoria c. Antoniego, 21. Gąsiorowski Kazimierz s. Piotra, 22. Gąsiorowska Stanisława c. Józefa, 23. Golec Leon s. Józefa, 24. Golec Gertruda c. Józefa, 25. Guzy Stanisław s. Jana, 26. Guzy Teresa c. Wiktora, 27. Hołyst Julian s. Jana, 28. Hołyst Janina c. Józefa, 29. Jakóbczyk Eugeniusz s. Józefa, 30. Jakóbczyk Ludwika c. Bronisława, 31. Jałowiecki Franciszek s. Jana, 32. Jałowiecka Klara c. Antoniego, 33. Janusz Józef s. Franciszka, 34. Janusz Elżbieta c. Jana, 35. Kik Jan s. Pawła, 36. Kik Irmgarda c. Tomasza, 37. Kokoszka Stanisław s. Walentego, 38. Kokoszka Emilia c. Jana, 39. Kosobudzki Stanisław s. Stanisława, 40. Kosobudzka Genowefa c. Józefa, 41. Kozik Władysław s. Ludwika, 42. Kozik Stefania c. Jana, 43. Kuźnik Paweł s. Józefa, 44. Kuźnik Łucja c. Karola, 45. Luszczak Antoni s. Antoniego, 46. Luszczak Maria c. Jana, 47. Małocha Kazimierz s. Kazimierza, 48. Małocha Aniela c. Wojciecha, 49. Mikołajski Stanisław s. Józefa, 50. Mikołajska Romana c. Mariana, 51. Miodoński Leopold s. Jana, 52. Miodońska Hildegarda c. Karola, 53. Mizera Alfred s. Jana, 54. Mizera Anna c. Henryka, 55. Mrozik Marian s. Antoniego, 56. Mrozik Lidia c. Ignacego, 57. Opyrchał Franciszek s. Adama, 58. Opyrchał Maria c. Franciszka, 59. Paszek Jan s. Jana, 60. Paszek Monika c. Józefa, 61. Pietrzyk Józef s. Kazimierza, 62. Pietrzyk Maria c. Feliksa, 63. Polok Ludwik s. Ludwika, 64. Polok Marta c. Augustyna, 65. Romańczyk Władysław, 66. Romańczyk Zofia, 67. Ryszka Wiktor s. Karola, 68. Ryszka Janina c. Jana, 69. Spałek Henryk s. Szymona, 70. Spałek Marta c. Wilhelma, 71. Stawowy Józef s. Wilhelma, 72. Stawowy Anna c. Romana, 73. Szczotka Józef s. Józefa, 74. Szczotka Władysława c. Feliksa, 75. Szkowron Franciszek s. Józefa, 76. Szkowron Waleria c. Józefa, 77. Wacławik Władysław s. Józefa, 78. Wacławik Stanisława c. Michała, 79. Wentrys Mieczysław s. Franciszka, 80. Wentrys Honorata c. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

81. Banach Eugeniusz s. Jana, 82. Banach Władysława c. Jana, 83. Bartosz Albin s. Wojciecha, 84. Bartosz Maria c. Franciszka, 85. Basiura Józef s. Józefa, 86. Basiura Stefania c. Tomasza, 87. Białoń Wojciech, 88. Białoń Maria, 89. Bogacz Adam, 90. Bogacz Anna, 91. Bolisęga Władysław s. Józefa, 92. Bolisęga Maria c. Józefa, 93. Borkowski Karol s. Franciszka, 94. Borkowska Maria c. Piotra, 95. Cachro Władysław s. Franciszka, 96. Cachro Bronisława c. Wawrzyńca, 97. Ciszek Stanisław s. Stanisława, 98. Ciszek Aniela c. Andrzeja, 99. Cudek Andrzej s. Andrzeja, 100. Cudek Helena c. Jana, 101. Cygal Franciszek s. Wojciecha, 102. Cygal Maria c. Franciszka, 103. Czapnik Ignacy s. Jakuba, 104. Czapnik Zofia c. Józefa, 105. Czech Franciszek s. Józefa, 106. Czech Aniela c. Józefa, 107. Deć Józef s. Jana, 108. Deć Władysława c. Jakuba, 109. Drąg Józef s. Adama, 110. Drąg Anna c. Józefa, 111. Dziedzic Józef s. Walentego, 112. Dziedzic Maria c. Józefa, 113. Gacek Jan s. Józefa, 114. Gacek Zofia c. Jana, 115. Gacek Stanisław s. Szczepana, 116. Gacek Joanna c. Józefa, 117. Gałdyn Józef s. Wojciecha, 118. Gałdyn Katarzyna c. Franciszka, 119. Gąsior Franciszek s. Józefa, 120. Gąsior Helena c. Jana, 121. Hojdas Marian s. Stanisława, 122. Hojdas Cecylia c. Antoniego, 123. Jarosz Piotr s. Jana, 124. Jarosz Maria c. Kazimierza, 125. Kaleta Franciszek s. Jana, 126. Kaleta Genowefa c. Władysława, 127. Kolbiarz Władysław s. Józefa, 128. Kolbiarz Anna c. Jana, 129. Krupa Władysław s. Jana, 130. Krupa Ludwina c. Józefa, 131. Kubiński Wawrzyniec s. Franciszka, 132. Kubińska Michalina c. Jana, 133. Lach Józef s. Jana, 134. Lach Maria c. Piotra, 135. Leśniak Stanisław s. Jana, 136. Leśniak Wiktoria c. Jana, 137. Leśnik Józef s. Franciszka, 138. Leśnik Józefa c. Jana, 139. Łatek Jan s. Teofila, 140. Łatek Helena c. Józefa, 141. Łazarczyk Stanisław s. Alojzego, 142. Łazarczyk Józefa c. Stanisława, 143. Maj Stanisław s. Stanisława, 144. Maj Genowefa c. Pawła 145. Majerczyk Jan s. Józefa, 146. Majerczyk Zofia c. Józefa, 147. Malinowski Stanisław s. Ignacego, 148. Malinowska Władysława c. Franciszka, 149. Matykiewicz Ignacy s. Jana, 150. Matykiewicz Antonina c. Stanisława, 151. Miłkowski Michał s. Andrzeja, 152. Miłkowska Maria c. Jana, 153. Miśkowiec Jan s. Jana, 154. Miśkowiec Maria c. Szymona, 155. Mrózek Wojciech s. Józefa, 156. Mrózek Maria c. Józefa, 157. Mól Adolf s. Władysława, 158. Mól Helena c. Józefa, 159. Mól Władysław s. Wawrzyńca, 160. Mól Wiktoria c. Józefa, 161. Nieczarowski Ignacy s. Franciszka, 162. Nieczarowska Bronisława c. Aleksandra, 163. Niemiec Wojciech s. Franciszka, 164. Niemiec Wanda c. Andrzeja, 165. Nowak Franciszek s. Macieja, 166. Nowak Genowefa c. Szymona, 167. Olesiak Kazimierz, 168. Olesiak Janina, 169. Pawlak Karol s. Antoniego, 170. Pawlak Helena c. Józefa, 171. Pastwa Władysław s. Antoniego, 172. Pastwa Maria c. Wincentego, 173. Pietrzak Władysław s. Andrzeja, 174. Pietrzak Marianna c. Wawrzyńca, 175. Rapacz Władysław s. Franciszka, 176. Rapacz Bronisława c. Michała, 177. Rusnak Ludwik s. Józefa, 178. Rusnak Marianna c. Jana, 179. Ryś Szymon s. Jana, 180. Ryś Anna c. Jana, 181. Sabura Jan s. Tomasza, 182. Sabura Anna c. Jana, 183. Sadkiewicz Wojciech, 184. Sadkiewicz Ludwika, 185. Sawina Jan s. Wawrzyńca, 186. Sawina Katarzyna c. Franciszka, 187. Sewiło Andrzej s. Franciszka, 188. Sewiło Emilia c. Jana, 189. Sieczka Jan s. Bartłomieja, 190. Sieczka Wiktoria c. Stanisława, 191. Słowikowski Tadeusz s. Floriana, 192. Słowikowska Regina c. Franciszka, 193. Smoła Eugeniusz s. Piotra, 194. Smoła Maria c. Andrzeja, 195. Spólnik Jan s. Wojciecha, 196. Spólnik Maria c. Marka, 197. Spólnik Wojciech s. Wawrzyńca, 198. Spólnik Anna c. Marka, 199. Trzópek Tadeusz s. Aleksandra, 200. Trzópek Maria c. Szymona, 201. Turski Edward s. Józefa, 202. Turska Tekla c. Aleksandra, 203. Zagórski Jan s. Andrzeja, 204. Zagórska Katarzyna c. Franciszka, 205. Zawada Jan s. Józefa, 206. Zawada Anna c. Jana,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

207. Bangier Józef, 208. Bangier Władysława, 209. Barłóg Franciszek s. Michała, 210. Barłóg Joanna c. Józefa, 211. Bernaciak Edmund s. Michała, 212. Bernaciak Anna c. Jakuba, 213. Buczkowski Marian s. Wacława, 214. Buczkowska Stanisława c. Jana, 215. Chwiłkowski Jan s. Wincentego, 216. Chwiłkowska Joanna c. Tomasza, 217. Czermiński Tadeusz s. Artura, 218. Czermińska Barbara c. Jana, 219. Człapka Tadeusz s. Wawrzyna, 220. Człapka Leokadia c. Józefa, 221. Danielak Stefan s. Stanisława, 222. Danielak Helena c. Michała, 223. Dopierała Tadeusz s. Franciszka, 224. Dopierała Stanisława c. Józefa, 225. Fechner Stefan s. Walentego, 226. Fechner Wacława c. Walentego, 227. Giszczyński Michał s. Jana, 228. Giszczyńska Kazimiera c. Stanisława, 229. Grzempka Józef s. Walentego, 230. Grzempka Janina c. Ignacego, 231. Hoffgunst Józef s. Marcina, 232. Hoffgunst Helena c. Michała, 233. Iwan Czesław s. Jana, 234. Iwan Helena c. Władysława, 235. Kaczmarek Franciszek s. Wincentego, 236. Kaczmarek Leokadia c. Wacława, 237. Kaczmarek Józef s. Władysława, 238. Kaczmarek Maria c. Józefa, 239. Karasiński Kazimierz s. Piotra, 240. Karasińska Teresa c. Stanisława, 241. Kowynia Stanisław, 242. Kowynia Leokadia, 243. Krupa Józef s. Piotra, 244. Krupa Feliksa c. Stanisława, 245. Krysztofowicz Stanisław s. Leona, 246. Krysztofowicz Wanda c. Józefa, 247. Kryś Antoni s. Józefa, 248. Kryś Zofia c. Józefa, 249. Kubacki Władysław s. Jakuba, 250. Kubacka Cecylia c. Tomasza, 251. Kułak Bolesław s. Władysława, 252. Kułak Konstancja c. Marcina, 253. Kurniczak Teodor s. Stanisława, 254. Kurniczak Bronisława c. Franciszka, 255. Kwapiszewski Seweryn s. Stefana, 256. Kwapiszewska Leontyna c. Adolfa, 257. Łuczak Józef s. Franciszka, 258. Łuczak Kazimiera c. Ignacego, 259. Manikowski Jan s. Walentego, 260. Manikowska Stefania c. Tadeusza, 261. Masłowski Henryk s. Ludwika, 262. Masłowska Pelagia c. Jana, 263. Nosal Michał s. Józefa, 264. Nosal Irena c. Piotra, 265. Olejnik Jan s. Juliana, 266. Olejnik Zofia c. Józefa, 267. Przewoźny Edward s. Józefa, 268. Przewoźna Helena c. Michała, 269. Sadyś Edmund s. Antoniego, 270. Sadyś Zofia c. Jakuba, 271. Skotnicki Zbigniew s. Gustawa, 272. Skotnicka Ludmiła c. Konstantego, 273. Stróżyk Jan s. Marcina, 274. Stróżyk Wanda c. Walentego, 275. Stróżyński Roman s. Piusa, 276. Stróżyńska Bogumiła c. Stanisława, 277. Strzeszyński Władysław s. Ignacego, 278. Strzeszyńska Leokadia c. Jana, 279. Szymanek Marian s. Antoniego, 280. Szymanek Stanisława c. Andrzeja, 281. Wideł Józef s. Piotra, 282. Wideł Bronisława c. Jana, 283. Witkowski Stanisław s. Stanisława, 284. Witkowska Marianna c. Michała, 285. Zieliniewicz Szczepan s. Franciszka, 286. Zieliniewicz Marianna c. Szczepana,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

287. Banaszkiewicz Jan s. Antoniego, 288. Banaszkiewicz Michalina c. Jana, 289. Bąk Stanisław s. Stanisława, 290. Bąk Stanisława c. Antoniego, 291. Blicharz Józef s. Jana, 292. Blicharz Janina c. Jana, 293. Cygan Stanisław s. Szczepana, 294. Cygan Janina c. Jana, 295. Cywiński Bolesław s. Szczepana, 296. Cywińska Janina c. Jana, 297. Dziewiecki Tadeusz s. Stanisława, 298. Dziewiecka Sabina c. Romana, 299. Dziewit Stanisław s. Józefa, 300. Dziewit Aleksandra c. Pawła, 301. Farkowski Jan s. Władysława, 302. Farkowska Janina c. Antoniego, 303. Farkowski Lucjan, 304. Farkowska Janina, 305. Fliszkiewicz Mieczysław s. Stanisława, 306. Fliszkiewicz Marianna c. Jana, 307. Gonciara Jan s. Józefa, 308. Gonciara Genowefa c. Jana, 309. Janczykowski Zygmunt s. Wincentego, 310. Janczykowska Marianna c. Władysława, 311. Janiszewski Marian s. Feliksa, 312. Janiszewska Irena c. Feliksa, 313. Jary Jan s. Antoniego, 314. Jary Zofia c. Stanisława, 315. Jeżak Stanisław s. Franciszka, 316. Jeżak Józefa c. Walentego, 317. Kaczor Józef s. Józefa, 318. Kaczor Zofia c. Adama, 319. Kosterna Marian s. Kajetana, 320. Kosterna Leokadia c. Antoniego, 321. Krawiec Władysław s. Ludwika, 322. Krawiec Stanisława c. Jana, 323. Makuch Władysław s. Pawła, 324. Makuch Janina c. Władysława, 325. Mazur Jan s. Antoniego, 326. Mazur Franciszka c. Tomasza, 327. Michalak Stanisław s. Jana, 328. Michalak Marianna c. Józefa, 329. Molik Wacław s. Tomasza, 330. Molik Marianna c. Feliksa, 331. Nowak Stanisław s. Michała, 332. Nowak Janina c. Stanisława, 333. Osiński Piotr s. Adama, 334. Osińska Bronisława c. Pawła, 335. Panek Aleksander s. Antoniego, 336. Panek Zofia c. Antoniego, 337. Pawlak Bolesław s. Pawła, 338. Pawlak Janina c. Stanisława, 339. Piątek Tadeusz s. Józefa, 340. Piątek Marianna c. Jana, 341. Sobulski Stefan s. Michała, 342. Sobulska Helena c. Stanisława, 343. Sot Adam s. Józefa, 344. Sot Janina c. Franciszka, 345. Stani Adam s. Józefa, 346. Stani Anna c. Aleksandra, 347. Świeboda Julian s. Franciszka, 348. Świeboda Genowefa c. Józefa, 349. Tusiński Jan s. Antoniego, 350. Tusińska Julianna c. Antoniego, 351. Urbaniak Józef s. Jana, 352. Urbaniak Stanisława c. Jana, 353. Wionczek Zdzisław s. Władysława, 354. Wionczek Helena c. Stanisława, 355. Wiosna Henryk s. Marcina, 356. Wiosna Regina c. Stanisława, 357. Wólczyński Józef s. Jana, 358. Wólczyńska Stanisława c. Adama,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

359. Adamiak Andrzej s. Jana, 360. Adamiak Marianna c. Michała, 361. Bednarek Wojciech s. Józefa, 362. Bednarek Janina c. Stanisława, 363. Bińkowski Józef s. Antoniego, 364. Bińkowska Marianna c. Stanisława, 365. Cichowski Ireneusz s. Antoniego, 366. Cichowska Janina c. Adama, 367. Chwiałkowski Tadeusz s. Baltazara, 368. Chwiałkowska Czesława c. Antoniego, 369. Dominiak Kazimierz s. Franciszka, 370. Dominiak Janina c. Błażeja, 371. Grzelczak Konstanty s. Mikołaja, 372. Grzelczak Józefa c. Andrzeja, 373. Kamola Stanisław s. Piotra, 374. Kamola Bronisława c. Franciszka, 375. Karaczewski Stanisław s. Józefa, 376. Karaczewska Izabela c. Franciszka, 377. Kępa Konstanty s. Stanisława, 378. Kępa Janina c. Piotra, 379. Kielanowicz Michał s. Michała, 380. Kielanowicz Adolfa c. Antoniego, 381. Kochan Aleksander s. Franciszka, 382. Kochan Marianna c. Władysława, 383. Koper Szczepan s. Józefa, 384. Koper Józefa c. Franciszka, 385. Kośka Antoni s. Wojciecha, 386. Kośka Janina c. Józefa, 387. Krata Czesław s. Wojciecha, 388. Krata Lucyna c. Romana, 389. Krysiak Franciszek s. Franciszka, 390. Krysiak Marianna c. Jana, 391. Kwaśniewski Henryk s. Józefa, 392. Kwaśniewska Janina c. Jana, 393. Lider Leon s. Walentego, 394. Lider Stanisława c. Marcina, 395. Maślak Zygmunt s. Józefa, 396. Maślak Marianna c. Marcina, 397. Modrzejewski Szczepan s. Jana, 398. Modrzejewska Kazimiera c. Jakuba, 399. Musiała Jan s. Józefa, 400. Musiała Krystyna c. Ludwika, 401. Nowicki Józef s. Błażeja, 402. Nowicka Maria c. Archipa, 403. Olborski Kazimierz s. Michała, 404. Olborska Janina c. Ignacego, 405. Osiński Jan s. Karola, 406. Osińska Czesława c. Michała, 407. Pacześ Marian s. Antoniego, 408. Pacześ Stanisława c. Andrzeja, 409. Rychliński Antoni s. Józefa, 410. Rychlińska Janina c. Władysława, 411. Skwarnecki Jan s. Wincentego, 412. Skwarnecka Leokadia c. Jana, 413. Sobieraj Stanisław s. Michała, 414. Sobieraj Stanisława c. Józefa, 415. Stępień Marian s. Franciszka, 416. Stępień Józefa c. Władysława, 417. Strzelczyk Józef s. Stanisława, 418. Strzelczyk Anna c. Marcina, 419. Szafarowski Władysław s. Tomasza, 420. Szafarowska Jadwiga c. Władysława, 421. Szewczyk Marian s. Stanisława, 422. Szewczyk Aniela c. Michała, 423. Świątek Bronisław, 424. Świątek Magdalena, 425. Tomczyk Lucjan s. Jana, 426. Tomczyk Marianna c. Walentego, 427. Walczak Tomasz s. Filipa, 428. Walczak Stanisława c. Józefa, 429. Wisławski Stanisław s. Apolinarego, 430. Wisławska Bronisława c. Marcelego, 431. Witek Kazimierz s. Jana, 432. Witek Zofia c. Wojciecha, 433. Woszczak Kazimierz s. Antoniego, 434. Woszczak Zofia c. Tomasza, 435. Żelezny Tadeusz s. Józefa, 436. Żelezna Regina c. Marcina,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

437. Barnaś Antoni s. Jana, 438. Barnaś Janina c. Stanisława, 439. Barnaś Władysław s. Stanisława, 440. Barnaś Maria c. Wojciecha, 441. Bednarski Władysław s. Jana, 442. Bednarska Stanisława c. Stanisława, 443. Budzik Ludwik s. Józefa, 444. Budzik Władysława c. Józefa, 445. Bykowski Wacław s. Jana, 446. Bykowska Stefania c. Józefa, 447. Cichy Tadeusz s. Ignacego, 448. Cichy Julia c. Jana, 449. Ciochoń Franciszek s. Jana, 450. Ciochoń Wiktoria c. Stanisława, 451. Ciurej Stanisław s. Józefa, 452. Ciurej Magdalena c. Jana, 453. Cygan Julian s. Adama, 454. Cygan Ludwika c. Józefa, 455. Darlęga Józef s. Eustachego, 456. Darlęga Karolina c. Jana, 457. Dembiński Zygmunt s. Teofila, 458. Dembińska Stanisława c. Wojciecha, 459. Drozdowski Piotr s. Tomasza, 460. Drozdowska Maria c. Jana, 461. Dziedzic Bronisław s. Pawła 462. Dziedzic Teresa c. Józefa, 463. Gądek Michał s. Wojciecha, 464. Gądek Karolina c. Jana, 465. Gucwa Władysław s. Franciszka, 466. Gucwa Władysława c. Jacentego, 467. Iwaniec Józef s. Augustyna, 468. Iwaniec Stanisława c. Władysława, 469. Iwaniec Mieczysław s. Józefa, 470. Iwaniec Janina c. Henryka, 471. Jamka Stefan s. Władysława, 472. Jamka Maria c. Władysława, 473. Jaworecki Józef s. Jana, 474. Jaworecka Janina c. Franciszka, 475. Jop Kazimierz s. Tomasza, 476. Jop Kazimiera c. Włodzimierza, 477. Kieć Julian s. Michała, 478. Kieć Kazimiera c. Jana, 479. Kołacz Antoni s. Józefa, 480. Kołacz Stanisława c. Jana, 481. Kukla Józef s. Stanisława, 482. Kukla Józefa c. Stanisława, 483. Kozłowski Józef s. Michała, 484. Kozłowska Kazimiera c. Józefa, 485. Lamot Adam s. Franciszka, 486. Lamot Janina c. Piotra, 487. Michoń Eugeniusz s. Franciszka, 488. Michoń Maria c. Jana, 489. Mitera Józef s. Jana, 490. Mitera Ludwika c. Jana, 491. Młot Franciszek s. Karola, 492. Młot Zofia c. Pawła, 493. Molek Teofil s. Wojciecha, 494. Molek Zuzanna c. Józefa, 495. Nowak Jan s. Piotra, 496. Nowak Eleonora c. Franciszka, 497. Obal Stefan s. Józefa, 498. Obal Maria c. Jana, 499. Padło Franciszek s. Piotra, 500. Padło Maria c. Franciszka, 501. Pawlik Jan s. Jana, 502. Pawlik Zofia c. Stanisława, 503. Robak Władysław s. Jana, 504. Robak Katarzyna c. Jana, 505. Sitko Józef s. Stanisława, 506. Sitko Janina c. Józefa, 507. Socha Julian s. Piotra, 508. Socha Maria c. Antoniego, 509. Sumara Julian s. Karola, 510. Sumara Rozalia c. Józefa, 511. Sysło Stanisław s. Jana, 512. Sysło Alojza c. Tomasza, 513. Szpara Stanisław s. Jana, 514. Szpara Ludwika c. Józefa, 515. Tryba Jan s. Józefa, 516. Tryba Emilia c. Jana, 517. Tyrka Jan s. Piotra, 518. Tyrka Bronisława c. Piotra, 519. Warchał Stanisław s. Henryka, 520. Warchał Helena c. Jana, 521. Wątroba Roman s. Stanisława, 522. Wątroba Ludwika c. Józefa, 523. Ziejka Józef s. Franciszka, 524. Ziejka Maria c. Franciszka.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021