Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041 2 ), obejmujący obszar 4396,48 ha, położony w województwach wielkopolskim i lubuskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PRZEMĘCKA (PLH300041)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 462488,76 313825,53
2 462409,09 313945,03
3 462524,30 314093,33
4 462519,31 314108,77
5 462426,78 314375,10
6 462477,74 314434,10
7 462471,81 314444,68
8 462362,62 314349,99
9 462327,98 314317,84
10 462263,31 314246,91
11 462177,78 314213,53
12 461990,85 314011,41
13 461864,71 314104,36
14 461791,69 314051,25
15 461821,05 314004,92
16 461762,63 313971,54
17 461804,36 313925,65
18 461793,93 313894,36
19 461858,60 313771,27
20 461883,63 313714,95
21 461862,77 313702,43
22 461904,54 313559,98
23 461925,35 313514,68
24 461921,18 313404,11
25 462054,69 313475,04
26 462094,33 313399,94
27 461921,18 313299,81
28 461919,10 313061,99
29 461824,88 313088,62
30 461785,05 313081,98
31 461777,24 313005,66
32 461698,74 313068,70
33 461473,02 312789,87
34 461407,99 312542,54
35 461295,34 312490,38
36 461243,19 312436,15
37 461216,07 312450,75
38 461163,91 312428,84
39 461209,81 312328,71
40 461163,91 312328,71
41 461163,91 312261,95
42 461080,47 312189,98
43 461051,26 312156,60
44 460980,33 312036,65
45 461147,22 311699,74
46 461124,28 311689,31
47 460930,27 311735,20
48 460873,94 311714,34
49 460813,44 311687,22
50 460738,34 311672,62
51 460661,15 311620,46
52 460627,78 311555,79
53 460563,51 311515,22
54 460271,05 311272,08
55 460206,38 311309,63
56 460104,15 311334,66
57 459966,01 311262,95
58 459846,52 311183,28
59 459649,38 311138,57
60 459461,62 311123,96
61 459192,51 311159,43
62 458981,81 311186,55
63 458800,32 311209,50
64 458725,22 311199,06
65 458664,72 311211,58
66 458631,62 311083,70
67 458478,92 311116,90
68 458431,07 311157,34
69 458493,66 311274,17
70 458245,40 311384,73
71 458118,15 311409,76
72 457915,79 311397,25
73 457657,11 311386,82
74 457646,68 311255,39
75 457549,49 311223,12
76 457385,92 311161,51
77 457410,08 310984,12
78 457383,52 310931,01
79 457270,66 310937,65
80 457131,25 310957,56
81 456912,17 310931,01
82 456732,92 310824,79
83 456766,11 310539,32
84 456646,61 310393,27
85 456434,17 310353,43
86 456115,51 310532,68
87 456062,40 310924,37
88 455903,07 311077,06
89 455869,87 311302,78
90 455830,04 311681,19
91 455717,18 311740,94
92 455630,88 311953,38
93 455683,99 312185,74
94 455398,52 312245,49
95 455418,44 312457,93
96 455312,21 312584,07
97 455272,38 312723,49
98 455186,08 312836,35
99 455172,80 313081,98
100 455235,34 313121,32
101 455281,72 313124,67
102 455303,70 313139,63
103 455315,29 313157,33
104 455321,40 313179,91
105 455340,93 313203,71
106 455352,53 313208,60
107 455367,78 313212,87
108 455381,82 313207,38
109 455397,69 313210,43
110 455433,09 313229,96
111 455517,93 313264,14
112 455646,72 313171,97
113 456019,03 313280,92
114 456072,74 313054,18
115 456199,70 313144,51
116 456502,43 313324,87
117 456633,66 313355,08
118 457281,24 313549,78
119 457472,28 313619,36
120 457515,01 313707,87
121 457579,70 313784,16
122 457604,12 313806,13
123 457687,74 313882,43
124 457757,32 313961,16
125 457879,39 314126,57
126 458084,47 314277,02
127 458332,88 314431,74
128 458381,10 314487,29
129 458442,74 314674,66
130 458495,23 314824,20
131 458575,80 314938,34
132 458694,82 315147,69
133 458648,43 315123,28
134 458620,36 315128,77
135 458425,04 315092,15
136 458431,76 315106,80
137 458453,73 315149,52
138 458468,38 315209,33
139 458465,94 315239,85
140 458463,50 315294,78
141 458440,30 315400,38
142 458402,46 315496,81
143 458338,98 315562,12
144 458092,40 315599,35
145 457964,84 315502,91
146 457889,15 315399,77
147 457876,34 315294,78
148 457822,63 315355,82
149 457761,59 315436,39
150 457751,82 315595,69
151 457836,05 315643,91
152 457864,74 315697,92
153 457858,03 315761,09
154 457857,42 315791,00
155 457820,79 315845,93
156 457846,43 315913,07
157 457872,67 315941,76
158 457883,66 316010,73
159 457888,54 316118,76
160 457909,91 316161,49
161 457899,53 316176,74
162 457945,92 316307,97
163 457988,64 316342,15
164 458003,29 316366,56
165 458028,93 316370,84
166 458157,71 316635,43
167 458152,83 316764,52
168 458063,72 316867,67
169 457923,33 316962,27
170 457699,94 316994,62
171 457662,71 316878,65
172 457634,64 316815,78
173 457601,68 316809,07
174 457516,84 316696,16
175 457420,40 316605,21
176 457406,97 316527,70
177 457252,56 316430,04
178 456774,65 315781,24
179 456665,40 315506,58
180 456686,15 315473,01
181 456677,60 315397,93
182 456664,79 315364,97
183 456615,35 315299,06
184 456557,97 315261,83
185 456514,03 315165,39
186 456455,43 315011,58
187 456348,62 314831,53
188 456336,41 314620,34
189 456383,41 314585,55
190 456355,95 314487,90
191 456284,53 314405,50
192 456288,20 314230,33
193 456272,94 314179,36
194 456088,00 314075,91
195 456031,24 313770,73
196 456000,11 313776,84
197 455972,03 313765,85
198 455852,40 313834,21
199 455797,47 313881,21
200 455713,24 313944,07
201 455629,63 313840,92
202 455353,14 313748,15
203 455109,60 313493,63
204 454940,54 313381,33
205 454973,50 313503,40
206 454981,43 313621,20
207 454905,75 313610,82
208 454797,10 313610,82
209 454681,14 313643,17
210 454682,36 313654,76
211 454607,89 313669,41
212 454275,86 315067,73
213 454012,19 315007,61
214 453992,05 315014,02
215 453965,80 315043,93
216 453942,61 315057,97
217 453899,88 315084,82
218 453871,20 315115,95
219 453843,73 315144,33
220 453827,86 315148,91
221 453823,59 315136,09
222 453833,97 315117,17
223 453857,16 315103,74
224 453842,51 315094,59
225 453804,67 315105,57
226 453786,97 315091,54
227 453785,75 315080,55
228 453778,42 315088,48
229 453777,20 315081,77
230 453761,94 315100,69
231 453736,92 315097,03
232 453739,36 315072,01
233 453727,76 315066,51
234 453728,37 315081,16
235 453700,30 315081,16
236 453681,38 315070,78
237 453685,04 315051,25
238 453641,70 315050,03
239 453634,38 315041,49
240 453602,64 315039,66
241 453158,30 314919,42
242 453140,60 314990,22
243 453056,20 314968,36
244 453071,00 315049,77
245 453039,55 315046,07
246 453009,95 315042,37
247 452969,25 315033,12
248 452961,85 314988,71
249 452954,44 314960,96
250 452934,09 314953,56
251 452781,72 314892,26
252 452610,82 315258,47
253 451935,31 315108,30
254 451508,18 316945,76
255 451654,23 317038,71
256 451614,40 317264,43
257 451428,52 317211,32
258 451455,07 317105,10
259 450870,86 317025,43
260 450831,02 317198,04
261 449582,93 316892,65
262 450047,64 315764,06
263 449768,82 315697,67
264 449091,66 315697,67
265 449330,65 315232,95
266 449290,82 315113,45
267 448826,11 314927,57
268 449330,65 314874,46
269 449383,76 314701,85
270 449476,71 314688,57
271 449540,42 314096,60
272 450267,58 314096,60
273 452061,77 314562,93
274 452265,00 314130,91
275 452756,28 313971,58
276 452928,88 313785,69
277 453140,66 313906,91
278 453112,99 313472,19
279 453192,03 313171,84
280 453168,32 313167,89
281 453227,60 312816,16
282 453567,47 312772,69
283 453646,51 312539,53
284 453911,43 312311,88
285 453818,48 312033,05
286 453632,60 311754,22
287 453353,77 311515,22
288 452703,17 311528,50
289 451986,17 311661,28
290 451813,57 311395,73
291 451282,46 311316,06
292 451070,02 311979,94
293 450310,46 311632,41
294 449820,61 311289,51
295 450184,50 310715,68
296 449533,69 310323,80
297 448714,94 309833,94
298 449113,82 309351,09
299 449904,58 309561,02
300 451002,65 309970,75
301 451227,91 310026,08
302 452057,82 309812,68
303 453089,28 310140,69
304 453757,16 310354,09
305 454243,25 310460,80
306 454452,71 310535,88
307 454488,28 310650,49
308 454670,07 310227,63
309 454788,62 310030,03
310 454784,67 309935,19
311 454808,38 309524,18
312 454808,38 309393,77
313 454974,37 309049,95
314 454895,33 308943,24
315 454772,82 308880,01
316 454598,93 308595,47
317 454784,67 308291,17
318 455195,68 308093,57
319 455397,23 307935,50
320 455543,45 308058,01
321 455594,82 307939,45
322 455721,29 307903,88
323 455725,24 307757,66
324 455729,19 307449,40
325 455820,09 307156,96
326 456227,14 306911,94
327 456540,39 306814,95
328 456800,28 306733,05
329 457269,03 306576,80
330 457508,29 306635,39
331 457747,55 306586,57
332 457986,81 306816,06
333 458001,46 307016,26
334 457898,92 307162,74
335 457820,79 307362,94
336 457654,78 307504,54
337 457498,53 307670,55
338 457496,38 307770,94
339 457629,16 308063,05
340 457509,66 308288,77
341 457469,83 308394,99
342 457509,66 308580,87
343 457310,49 308713,65
344 457191,00 308846,43
345 457084,77 309058,87
346 456991,83 309430,64
347 457111,33 309656,36
348 457120,28 309709,92
349 457468,05 309642,74
350 457807,92 309729,68
351 457993,66 309702,02
352 458186,82 309975,02
353 458797,59 309656,36
354 458983,47 310041,41
355 458456,04 310358,05
356 458377,00 310330,38
357 458341,44 310409,42
358 458100,37 310476,60
359 458139,89 310524,03
360 458135,93 310622,83
361 458029,23 310666,30
362 458072,70 310741,39
363 458128,03 310765,10
364 458171,50 310808,57
365 458254,49 310875,75
366 458345,39 310935,03
367 458459,99 310954,79
368 458578,55 310962,70
369 458618,07 310693,96
370 459112,07 310650,49
371 459515,17 310567,50
372 459685,10 310444,99
373 459803,66 310346,19
374 460131,67 310373,85
375 460736,12 310492,85
376 461107,89 310678,74
377 461346,89 310678,74
378 461386,72 310771,68
379 461466,38 310771,68
380 461559,33 311103,62
381 461785,05 311276,23
382 462123,46 311519,92
383 462206,45 311843,98
384 462214,36 312207,56
385 462541,87 312550,88
386 462568,43 312750,04
387 462780,87 313028,87
388 462687,92 313440,48
389 462528,59 313573,25
390 462488,76 313825,53
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PRZEMĘCKA (PLH300041)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PRZEMĘCKA (PLH300041)

Lp. Kod1) Nazwa
1 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
2 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
3 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
4 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
5 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
8 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
9 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
10 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
11 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
12 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
13 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
14 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
15 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PRZEMĘCKA (PLH300041)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 selery błotne Apium repens

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PRZEMĘCKA (PLH300041)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
3 jelonek rogacz Lucanus cervus osiadła
4 koza Cobitis taenia osiadła
5 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
6 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) osiadła
7 różanka Rhodeus sericeus amarus osiadła
8 wydra Lutra lutra osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.891

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 25/04/2022
Data wejścia w życie: 10/05/2022