Wykaz uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wykaz uczelni, w tym uczelni wojskowych, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów, w tym w ramach programu Legii Akademickiej, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCZELNI, CENTRÓW SZKOLENIA I OŚRODKÓW SZKOLENIA, W KTÓRYCH JEST REALIZOWANE OCHOTNICZE SZKOLENIE WOJSKOWE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW STUDIÓW

1.
Uczelnie wojskowe:
1)
Akademia Sztuki Wojennej;
2)
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
3)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
4)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;
5)
Lotnicza Akademia Wojskowa.
2.
Uczelnie inne niż uczelnie wojskowe:
1)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
2)
Uniwersytet Łódzki;
3)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4)
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II;
5)
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie;
6)
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 1 ;
7)
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
8)
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
9)
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie;
10)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;
11)
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
12)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
13)
Akademia Zamojska;
14)
Uniwersytet Wrocławski;
15)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 2 ;
16)
Uniwersytet Warszawski;
17)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
18)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 3 ;
19)
Uniwersytet Opolski;
20)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
21)
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
22)
Politechnika Łódzka;
23)
Uniwersytet Szczeciński;
24)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
25)
Politechnika Białostocka;
26)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
27)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
28)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
29)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
30)
Politechnika Świętokrzyska;
31)
Uniwersytet Rzeszowski;
32)
Akademia im. Jakuba z Paradyża;
33)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
34)
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa;
35)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
36)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
37)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu;
38)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
39)
Politechnika Opolska;
40)
Politechnika Warszawska;
41)
Politechnika Koszalińska;
42)
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu;
43)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
44)
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;
45)
Akademia Pomorska w Słupsku;
46)
Politechnika Śląska;
47)
Akademia Morska w Szczecinie;
48)
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu;
49)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej;
50)
Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu;
51)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie;
52)
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;
53)
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;
54)
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej;
55)
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
56)
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych;
57)
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
58)
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku;
59)
Akademia WSB;
60)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie;
61)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi;
62)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie z siedzibą w Krakowie;
63)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
3.
Centra szkolenia i ośrodki szkolenia:
1)
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;
2)
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu;
3)
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu;
4)
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie;
5)
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;
6)
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce;
7)
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
8)
Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.
1 Z dniem 1 października 2022 r. - Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego na podstawie § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. poz. 136).
2 Z dniem 1 maja 2022 r. - Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu na podstawie § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. poz. 638).
3 Z dniem 16 maja 2022 r. - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.878

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów.
Data aktu: 22/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022