Stopnie policyjne, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno‑Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Stopnie policyjne, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. 1

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE POLICYJNE, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ LUB STRAŻY GRANICZNEJ ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM WOJSKOWYM

Stopnie policyjne Stopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Stopnie Biura Ochrony Rządu Stopnie Służby Ochrony Państwa Stopnie Państwowej Straży Pożarnej Stopnie Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stopnie Służby Wywiadu Wojskowego Stopnie

Służby

Więziennej

Stopnie Straży Marszałkowskiej Stopnie Służby Celno-Skarbowej Stopnie Straży Granicznej Stopnie wojskowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
korpus szeregowych
posterunkowy szeregowy szeregowy szeregowy

Służby Ochrony

Państwa

strażak szeregowy szeregowy

Służby Więziennej

aplikant aplikant szeregowy Straży

Granicznej

(marynarz Straży Granicznej)

szeregowy

(marynarz)

starszy posterunkowy starszy szeregowy starszy szeregowy starszy szeregowy Służby Ochrony Państwa starszy strażak starszy szeregowy starszy szeregowy Służby Więziennej starszy aplikant starszy aplikant starszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej) starszy szeregowy (starszy marynarz) / starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista)
korpus podoficerów
brak odpowiednika kapral kapral kapral Służby Ochrony Państwa sekcyjny kapral kapral Służby Więziennej młodszy strażnik młodszy rewident kapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej) kapral (mat)
brak odpowiednika starszy kapral brak odpowiednika brak odpowiednika starszy sekcyjny starszy kapral starszy kapral Służby Więziennej brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika starszy kapral (starszy mat)
brak odpowiednika plutonowy starszy plutonowy plutonowy plutonowy Służby Ochrony Państwa młodszy ogniomistrz plutonowy starszy plutonowy plutonowy Służby Więziennej brak odpowiednika rewident plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej) plutonowy (bosmanmat)
sierżant Policji sierżant sierżant sierżant Służby Ochrony Państwa ogniomistrz sierżant sierżant Służby Więziennej strażnik starszy rewident młodszy rachmistrz sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej) sierżant

(bosman)

starszy sierżant

Policji sierżant sztabowy

Policji

starszy sierżant sierżant sztabowy starszy sierżant sztabowy starszy sierżant starszy sierżant Służby Ochrony Państwa starszy ogniomistrz starszy sierżant sierżant sztabowy starszy sierżant sztabowy starszy sierżant

Służby Więziennej sierżant sztabowy

Służby Więziennej starszy sierżant sztabowy Służby Więziennej

starszy strażnik rachmistrz starszy rachmistrz starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej)

sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej)

starszy sierżant

(starszy bosman)

młodszy aspirant Policji młodszy chorąży młodszy chorąży młodszy chorąży Służby Ochrony Państwa młodszy aspirant młodszy chorąży młodszy chorąży Służby Więziennej młodszy aspirant młodszy aspirant młodszy chorąży

Straży Granicznej

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)
aspirant Policji chorąży chorąży chorąży Służby Ochrony Państwa aspirant chorąży chorąży Służby Więziennej aspirant aspirant chorąży Straży Granicznej chorąży (chorąży marynarki)
starszy aspirant

Policji

starszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy chorąży sztabowy

starszy chorąży starszy chorąży Służby Ochrony Państwa starszy aspirant aspirant sztabowy starszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy chorąży sztabowy

starszy chorąży Służby Więziennej starszy aspirant starszy aspirant starszy chorąży

Straży Granicznej chorąży sztabowy Straży Granicznej

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)
aspirant sztabowy Policji starszy chorąży sztabowy brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika starszy chorąży sztabowy brak odpowiednika aspirant sztabowy brak odpowiednika starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)
korpus oficerów
podkomisarz Policji podporucznik podporucznik podporucznik Służby Ochrony Państwa młodszy kapitan podporucznik podporucznik Służby Więziennej podkomisarz podkomisarz podporucznik

Straży Granicznej

podporucznik (podporucznik marynarki)
komisarz

Policji

porucznik porucznik porucznik Służby Ochrony Państwa kapitan porucznik porucznik Służby Więziennej komisarz komisarz porucznik Straży Granicznej porucznik (porucznik marynarki)
nadkomisarz Policji kapitan kapitan kapitan Służby Ochrony Państwa starszy kapitan kapitan kapitan Służby Więziennej nadkomisarz nadkomisarz kapitan Straży Granicznej kapitan (kapitan marynarki)
podinspektor Policji major major major Służby Ochrony Państwa młodszy brygadier major major Służby Więziennej podinspektor podinspektor major Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej) major (komandor podporucznik)
młodszy inspektor Policji podpułkownik podpułkownik podpułkownik Służby Ochrony Państwa brygadier podpułkownik podpułkownik Służby Więziennej młodszy inspektor młodszy inspektor podpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej) podpułkownik (komandor porucznik)
inspektor Policji pułkownik pułkownik pułkownik Służby Ochrony Państwa starszy brygadier pułkownik pułkownik Służby Więziennej inspektor inspektor pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej) pułkownik (komandor)
nadinspektor Policji generał brygady generał brygady generał brygady Służby Ochrony Państwa nadbrygadier generał brygady generał Służby Więziennej nadinspektor nadinspektor generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej) generał brygady (kontradmirał)
generalny inspektor Policji brak odpowiednika generał dywizji generał dywizji Służby Ochrony Państwa generał brygadier brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika generał generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej) generał dywizji (wiceadmirał)
brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika generał broni

(admirał floty)

brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika generał (admirał)
brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika brak odpowiednika Marszałek Polski
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. poz. 1978), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.;

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. poz. 1332), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.876

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stopnie policyjne, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno‑Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym.
Data aktu: 15/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022