Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043 2 ), obejmujący obszar 1446,98 ha, położony w województwie wielkopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA WEŁNY (PLH300043)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 542545,83 362237,30
2 542339,73 362513,48
3 541836,84 362101,28
4 542238,74 361546,86
5 542315,00 361621,06
6 542325,31 361616,94
7 542576,75 361841,59
8 542523,16 361882,81
9 542500,49 361950,82
10 542471,64 361996,17
11 542484,00 362136,31
12 542523,16 362072,42
13 542578,81 362099,22
14 542630,34 362138,38
15 542611,79 362175,47
16 542545,83 362237,30
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 546259,78 363427,54
2 546182,49 363270,39
3 546144,37 363236,38
4 546066,05 363156,00
5 546050,59 363131,27
6 546062,96 363037,49
7 546071,20 363012,76
8 546150,55 362980,82
9 546166,01 362909,71
10 546162,91 362877,76
11 546148,49 362860,25
12 546156,73 362765,44
13 545965,06 362731,43
14 545886,74 362760,29
15 545853,76 362760,29
16 545876,43 362720,10
17 545756,12 362667,41
18 545723,40 362612,79
19 545689,65 362548,65
20 545676,52 362530,10
21 545624,99 362473,68
22 545691,97 362460,28
23 545676,52 362313,95
24 545626,02 362172,77
25 545610,56 362144,94
26 545486,90 362185,13
27 545346,75 362000,67
28 545309,65 361956,36
29 545295,23 361869,80
30 545279,77 361716,25
31 545255,04 361627,63
32 545206,60 361498,82
33 545183,93 361440,08
34 545031,42 361274,17
35 544893,33 361122,68
36 544832,53 361059,82
37 544859,32 360730,06
38 544726,39 360723,88
39 544709,90 360728,00
40 544708,87 360747,58
41 544628,49 360758,91
42 544691,35 360871,24
43 544626,43 360911,43
44 544573,87 360926,89
45 544380,14 360848,57
46 544302,85 360837,23
47 544044,19 360820,74
48 543825,72 360862,99
49 543770,08 360862,99
50 543741,22 360870,21
51 543722,67 360887,73
52 543695,88 360859,90
53 543630,96 360847,54
54 543583,55 360875,36
55 543562,94 360856,81
56 543524,82 360880,51
57 543487,72 360909,37
58 543467,11 360937,19
59 543438,25 360919,67
60 543633,02 360796,01
61 543551,61 360718,72
62 543421,77 360650,71
63 543392,91 360675,44
64 543332,11 360628,04
65 543419,70 360552,81
66 543266,16 360505,41
67 543206,39 360480,68
68 543105,40 360454,91
69 543090,97 360478,61
70 543066,24 360452,85
71 542957,01 360561,05
72 542941,55 360564,15
73 542902,39 360502,32
74 542871,47 360467,28
75 542796,25 360410,60
76 542646,82 360407,51
77 542543,77 360343,62
78 542391,26 360249,84
79 542218,13 360394,11
80 542176,91 360388,96
81 542160,42 360419,88
82 542121,26 360430,18
83 542067,68 360502,32
84 542001,73 360640,40
85 541917,22 360572,39
86 541816,23 360469,34
87 541752,34 360331,25
88 541663,72 360009,73
89 541589,52 359745,92
90 541500,90 359409,98
91 541424,64 359216,24
92 541261,82 359036,93
93 541107,25 358921,52
94 540983,58 358812,28
95 540460,09 358410,00
96 540618,78 358348,17
97 540575,50 358206,47
98 540676,49 358162,68
99 540705,35 358166,80
100 540702,26 358121,97
101 540690,92 358071,48
102 540661,04 358066,33
103 540632,18 358073,54
104 540508,52 357969,46
105 540583,75 357923,08
106 540555,92 357882,89
107 540476,57 357936,48
108 540407,53 357840,64
109 540441,54 357814,88
110 540380,74 357722,14
111 540399,29 357709,77
112 540334,36 357610,84
113 540264,29 357652,06
114 540243,68 357613,93
115 540117,96 357541,80
116 540100,44 357528,40
117 540232,34 357462,45
118 539975,75 357111,04
119 539995,33 357107,95
120 539836,63 356681,32
121 540012,85 356556,63
122 539947,92 356420,60
123 539922,16 356329,92
124 539921,13 356268,09
125 539936,59 356187,71
126 539948,96 355980,58
127 539938,65 355953,79
128 539927,31 355931,11
129 539866,51 355840,43
130 539791,29 355778,60
131 539764,49 355752,84
132 539791,29 355716,77
133 539645,99 355668,33
134 539644,96 355688,94
135 539526,45 355638,45
136 539384,24 355685,85
137 539418,24 355622,99
138 539335,80 355601,35
139 539355,38 355579,71
140 539295,61 355546,73
141 539261,61 355567,34
142 539248,21 355532,31
143 539204,93 355534,37
144 539148,25 355527,15
145 539090,54 355665,24
146 539046,23 355650,82
147 538969,97 355626,08
148 538912,26 355647,72
149 538858,68 355658,03
150 538832,92 355632,27
151 538670,10 355545,70
152 538435,14 355509,64
153 538377,43 355493,15
154 538276,44 355436,47
155 538238,31 355410,71
156 538052,82 355334,45
157 537966,26 355298,38
158 537889,12 355247,47
159 537802,56 355179,13
160 537647,67 355110,80
161 537299,15 354908,06
162 537212,59 354867,06
163 536893,69 354903,51
164 536798,02 354789,61
165 536643,12 354766,83
166 536378,88 354539,05
167 536141,98 354306,70
168 536131,45 354142,78
169 536160,75 353990,23
170 536014,97 353906,82
171 535802,31 353782,83
172 535769,24 353803,12
173 535735,43 353767,80
174 535580,63 353789,59
175 535532,53 353759,53
176 535557,33 353703,17
177 535389,76 353519,82
178 535476,93 353462,71
179 535476,93 353461,95
180 535500,97 353425,13
181 535427,33 353354,49
182 535449,87 353316,17
183 535422,07 353305,65
184 535497,97 353244,03
185 535485,94 353186,17
186 535478,43 353128,30
187 535479,18 353045,64
188 535450,62 352987,03
189 535337,15 352864,54
190 535286,81 352881,83
191 535092,18 352781,88
192 535073,39 352753,33
193 534989,23 352713,50
194 534938,13 352671,42
195 534781,07 352695,46
196 534619,51 352527,89
197 534565,40 352506,85
198 534511,30 352508,35
199 534498,52 352479,04
200 534463,96 352412,91
201 534345,22 352427,19
202 534339,96 352261,87
203 534198,69 352267,88
204 534118,28 352252,10
205 534017,59 352204,76
206 534058,17 352064,24
207 534076,95 352004,87
208 534025,85 351937,24
209 533913,13 351958,28
210 533821,46 351946,26
211 533765,85 351863,60
212 533765,85 351783,94
213 533689,26 351746,35
214 533576,48 351728,33
215 533478,79 351678,74
216 533417,17 351648,68
217 533442,72 351581,05
218 533571,97 351614,11
219 533597,01 351585,76
220 533622,06 351594,87
221 533709,76 351603,98
222 533759,84 351612,61
223 533770,36 351645,67
224 533847,01 351665,21
225 533842,50 351814,00
226 533943,19 351871,11
227 534033,37 351806,48
228 534156,61 351862,09
229 534335,46 351890,65
230 534342,97 351783,94
231 534577,43 351818,51
232 534637,54 351698,27
233 534747,26 351668,22
234 534838,93 351662,20
235 534969,69 351692,26
236 534962,17 351759,89
237 535076,40 351854,58
238 535228,19 351902,67
239 535345,42 351878,62
240 535339,41 351817,01
241 535443,11 351820,01
242 535557,33 351949,26
243 535474,67 352141,64
244 535554,33 352243,83
245 535673,06 352255,86
246 535698,61 352424,19
247 535812,83 352412,16
248 535838,38 352530,89
249 535900,75 352646,99
250 535930,81 352625,95
251 536034,51 352735,67
252 535992,43 352758,21
253 536093,12 352891,97
254 536148,73 352956,60
255 536189,31 353034,75
256 536163,76 353221,11
257 536228,39 353338,34
258 536217,87 353496,15
259 536219,37 353699,04
260 536432,78 353777,19
261 536571,05 353916,96
262 536482,38 353999,62
263 536447,81 353963,55
264 536363,65 354032,69
265 536383,19 354101,82
266 536447,81 354143,91
267 536492,78 354265,70
268 536538,34 354274,81
269 536646,20 354456,51
270 536966,58 354493,49
271 536962,02 354589,16
272 537449,49 354475,26
273 537716,57 354576,63
274 537661,83 354342,31
275 537405,17 354222,06
276 537454,77 354140,90
277 537253,38 354089,80
278 537226,33 354089,80
279 537134,65 354032,69
280 537125,63 354092,81
281 536948,29 354016,16
282 536722,85 353129,43
283 536512,44 353177,53
284 536494,40 353147,47
285 536452,32 353139,95
286 536416,25 353057,29
287 536401,22 353025,73
288 536516,95 352840,87
289 536506,43 352795,78
290 536492,90 352767,23
291 536554,52 352719,13
292 536598,11 352770,23
293 536622,15 352816,82
294 536673,25 352857,40
295 536731,87 352946,08
296 536757,41 352946,08
297 536757,41 352961,10
298 536782,96 352982,15
299 536897,19 352882,95
300 536976,84 352968,62
301 537036,96 352982,15
302 537088,06 353037,75
303 537116,61 353109,89
304 537176,73 353123,42
305 537250,37 353142,96
306 537328,53 353206,08
307 537382,63 353210,59
308 537420,20 353341,34
309 537522,40 353759,16
310 537623,39 354176,81
311 538064,21 354067,26
312 538367,80 353992,11
313 538653,35 353916,96
314 538967,46 353840,31
315 539123,77 353850,84
316 539125,27 353900,43
317 539283,08 354552,70
318 539516,03 354501,60
319 539570,13 354551,20
320 539657,30 354605,30
321 539709,91 354659,41
322 539836,15 354904,38
323 539900,78 355005,08
324 539938,35 355220,00
325 539935,34 355253,06
326 540171,30 355012,59
327 540214,85 354944,51
328 540269,52 354844,28
329 540351,53 354903,51
330 540383,42 354848,84
331 540870,88 354730,39
332 540955,83 355105,78
333 541017,45 355188,44
334 540943,81 355232,02
335 540955,83 355407,86
336 540913,75 355403,35
337 540921,26 355457,46
338 540939,30 355483,01
339 540897,22 355504,05
340 540919,76 355541,62
341 540904,73 355567,17
342 540940,80 355627,29
343 540985,89 355606,25
344 540987,39 355655,84
345 540988,89 355879,78
346 540868,66 355900,82
347 540688,31 355966,95
348 540599,64 356030,07
349 540480,91 356024,06
350 540389,23 356087,18
351 540366,68 356114,24
352 540318,59 356172,85
353 540255,47 356208,92
354 540361,66 356334,99
355 540510,58 356391,24
356 540543,56 356523,14
357 540522,95 356611,76
358 540563,14 356949,13
359 540674,78 357003,97
360 540713,86 357076,11
361 540756,87 357081,03
362 540798,09 357186,14
363 541037,17 357381,94
364 541185,56 357672,54
365 541360,75 358051,77
366 541593,65 358499,01
367 541801,81 358672,13
368 541587,85 358824,33
369 541575,10 358907,09
370 541649,92 359043,01
371 541719,40 359102,80
372 541729,08 359126,72
373 541762,68 359126,15
374 541792,29 359122,16
375 541797,99 359089,70
376 541843,03 359065,79
377 541979,05 359082,28
378 542110,96 359267,77
379 542016,15 359399,67
380 542049,13 359475,93
381 542135,69 359533,64
382 542139,81 359465,63
383 542209,89 359403,79
384 542207,83 359364,64
385 542265,54 359329,60
386 542492,25 359339,90
387 542815,83 359453,26
388 542908,57 359424,41
389 543013,68 359502,72
390 543038,42 359453,26
391 543572,22 359731,50
392 543978,24 359959,24
393 544164,76 360058,17
394 544254,41 360108,66
395 544366,74 360172,55
396 544589,33 360268,39
397 544967,53 360418,84
398 544955,16 360450,79
399 545094,28 360508,50
400 545150,96 360639,37
401 545178,78 360680,59
402 545187,02 360723,88
403 545164,35 360755,82
404 545080,88 360754,79
405 545181,87 361036,12
406 545236,49 360969,14
407 545340,57 361098,98
408 545414,77 361124,74
409 545487,93 361143,29
410 545496,18 361168,02
411 545518,85 361226,76
412 545494,12 361312,29
413 545466,29 361357,64
414 545459,08 361401,95
415 545453,32 361516,87
416 545582,58 361570,97
417 545602,32 361580,23
418 545609,53 361651,33
419 545600,26 361696,67
420 545581,71 361755,41
421 545579,65 361815,18
422 545596,14 361891,44
423 545630,14 361953,27
424 545737,32 362155,25
425 545844,49 362255,21
426 545860,98 362296,43
427 545863,04 362376,81
428 545815,53 362413,74
429 545851,60 362469,34
430 545850,10 362506,92
431 545880,15 362558,02
432 545943,42 362514,90
433 545984,64 362495,32
434 546093,87 362515,03
435 546190,74 362549,03
436 546263,90 362625,29
437 546280,39 362691,24
438 546329,86 362756,16
439 546355,62 362756,16
440 546400,96 362723,19
441 546428,79 362728,34
442 546404,05 362751,01
443 546392,72 362774,71
444 546415,39 362807,69
445 546412,30 362870,55
446 546327,80 362811,81
447 546275,24 362807,69
448 546262,87 362923,11
449 546236,08 363056,04
450 546241,23 363164,25
451 546261,84 363206,50
452 546314,40 363242,56
453 546359,74 363221,95
454 546390,66 363227,11
455 546457,64 363200,31
456 546518,44 363226,08
457 546567,90 363312,64
458 546614,28 363300,27
459 546652,41 363291,00
460 546695,69 363246,69
461 546708,05 363345,61
462 546715,27 363400,23
463 546667,86 363404,35
464 546666,83 363445,57
465 546259,78 363427,54

__________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA WEŁNY (PLH300043)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WEŁNY (PLH300043)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
3 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
4 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Caipinetum, Tilio-Carpinetum)
5 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
7 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WEŁNY (PLH300043)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 głowacz białopłetwy Cottus gobio osiadła
3 koza Cobitis taenia osiadła
4 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
5 minóg strumieniowy Lampetra planeri osiadła
6 piskorz Misgurnus fossilis osiadła
7 skójka gruboskorupowa Unio crassus osiadła
8 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia osiadła
9 wydra Lutra lutra osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.399

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043).
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 16/02/2022
Data wejścia w życie: 03/03/2022